โยนหน้าที่รัฐบาลเสนอนิรโทษกรรม

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 16:46 น.
โยนหน้าที่รัฐบาลเสนอนิรโทษกรรม
สนช.ชี้เสนอนิรโทษกรรมเป็นหน้าที่รัฐบาล สุรชัยแนะต้องคำนึง2ประเด็นก่อนทำ

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า กรณีมีการเสนอแนวทางออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อสร้างความปรองดองนั้น ต้องเริ่มต้นจากรัฐบาลเป็นผู้เสนอกฎหมายส่งมาให้สนช.พิจารณา ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าสนช.คงต้องมีเตรียมศึกษาเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า

ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่1 กล่าวว่า พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเป็นกฎหมายเชิงนโยบายขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะมีนโยบายเรื่องนี้อย่างไร หากตัดสินใจให้มีกฎหมายฉบับนี้จะต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น 1.จะนิรโทษกรรมในห้วงเวลาใด และ2.จะนิรโทษกรรมจากฐานความผิดใด

“เห็นว่าการนิรโทษกรรมมีประโยชน์ เพราะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความปรองดอง แต่ต้องพิจารณาใน 2 แนวทางดังกล่าวให้ดี เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน”นายสุรชัย กล่าว