"วิษณุ"หนุนนิรโทษกรรมแบบไม่สุดซอย

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 14:52 น.
"วิษณุ"หนุนนิรโทษกรรมแบบไม่สุดซอย
รองนายกฯ ระบุ ข้อเสนอ "เอนก เหล่าธรรมทัศน์" เรื่องนิรโทษกรรม แค่โยนหินถามทาง หนุน แนวทางไม่สุดซอย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การที่คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 10 ที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานเตรียมเสนอให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อสร้างความปรองดองนั้น ซึ่งส่วนตัวไม่ได้สนใจ เพราะเป็นเพียงคณะอนุ กมธ. และยังมีกมธ.

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า อยากให้คณะอนุกมธ.และกมธ.เสนอความเห็นที่เป็นรูปธรรมกว่านี้ เพราะที่เสนอออกมายังไม่เป็นรูปธรรม และเรื่องนี้มีเพียงนายเอนกเท่านั้นที่โยนหินถามทาง จึงต้องฟังความคิดของกมธ.และคณะอนุกมธ.ทั้งหมด ว่า นิรโทษกรรมให้กับใคร

“เท่าที่ฟังมานั้น เป็นการนิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมที่ก่อความไม่เรียบร้อยตั้งแต่ปีนั้นถึงปีนั้น ไม่เกี่ยวข้องกับพวกที่ทุจริต กันบางพวกออกไป จะเหลือเพียงพวกที่ไปมั่วสุมกัน และหากเเหลือแค่นั้นจริงสังคมก็อาจจะรับได้ เพราะไม่ใช่สุดซอย และอยู่ในหมวดของคำว่าปรองดองอย่างหนึ่งที่จะสร้างความปรองดองในสังคม หากสุดซอยก็เห็นแล้วว่ารับไม่ได้”นายวิษณุ กล่าว

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหากออกนิรโทษกรรมลักษณะนี้ คงจะสามารถปรองดองได้บ้าง แต่ไม่ทั้งหมด เพราะพวกที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ คงรู้สึกว่าตัวเองถูกตัดออกไปจากเรื่องปรองดอง ดังนั้น ต้องรอฟังอนุกมธ.เสนอความเห็นให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ก่อน