สนช.จัดสัมนาเน้นวางรากฐานมั่นคงประเทศ

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 12:51 น.
สนช.จัดสัมนาเน้นวางรากฐานมั่นคงประเทศ
สัมนาสนช.เน้นวางรากฐานมั่นคงประเทศ พร้อมผลักดันกฎหมายให้สอดคล้องโลกโลกาภิวัฒน์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้จัดโครงการสัมนาสมาชิกสนช. ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย. 2557 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าวเปิดสัมมนาในหัวข้อ “ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบ สนช.” ตอนหนึ่งว่า สนช.จะวางรากฐานที่มั่นคงของประเทศ และการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยน รับฟังความเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไขการดำเนินการด้านนิติบัญญัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

ส่วนการพิจารณากฎหมายนั้น ตั้งแต่มีสนช.ก็มีกฎหมายดีๆ ออกไปบ้างแล้ว โดยเป็นกฎหมายที่ค้างมาจากสภาชุดก่อน ซึ่งกฎหมายที่ดี เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความเจริญความก้าวหน้า และทำกฎหมายให้สอดคล้องยุคโลกาภิวัฒน์ ขณะที่กฎหมายภาษีมรดกที่อาจจะมีข้อถกเถียง ก็ต้องเตรียมพร้อมพิจารณา

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตน มีหน้าที่ดูแลสมาชิกให้ไม่มีปัญหา และตามระเบียบของสนช. เรื่องการลาที่เข้มงวดนั้น ก็อยากทำให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลต่อความเป็นสมาชิกภาพ ขณะที่ปัญหาที่ค้างคาอยู่ โดยเฉพาะเรื่องที่นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สนช. เคยถามว่า ประธานรับรองได้หรือไม่ว่าสนช.จะไม่ถูกฟ้องนั้น เห็นว่าจะรับรองไม่ได้

ทั้งนี้ สามารถชี้แจงได้ว่าทำอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง เพราะการฟ้องมี 3 ศาล คือ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลยุติธรรมจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว แต่ศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องใหญ่ แต่รัฐธรรมนูญ ชั่วคราว 2557 การยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ไปได้ยากมาก

นายพรเพชร กล่าวต่อว่า เพราะรัฐธรรมนูญ ชั่วคราว 2557 มีมาตราหนึ่งที่ให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเรื่องที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งตั้งแต่มีรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาต (คสช.) มีคนนอกพยายามใช้ช่องทางนี้เพื่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ลักษณะเดียวกับพล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สนช. ซึ่งในสมัยเป็นอดีตสว.สรรหา ดังนั้น จะพยายามทำทุกอย่างทุกประเด็นที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ