"ประยุทธ์"เยือนมาเลเซีย 1 ธ.ค.

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 12:47 น.
"ประยุทธ์"เยือนมาเลเซีย 1 ธ.ค.
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารระดับสูง เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วย พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ​  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ  พลเอก อุดมเดช สีตบุตร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก อักษรา เกิดผล ประธานที่ปรึกษา กองทัพบก นายอนุสิษฐ์  คุณากร  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  นายภาณุ อุทัยรัตน  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) และพลโท ปราการ ชลยุทธ  แม่ทัพภาคที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557  ทั้งนี้ จะเป็นการเยือนประเทศอาเซียนลำดับที่ 5 ภายหลังเดินทางเยือนเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม แล้ว วัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำตัว ตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นำอาเซียน พร้อมติดตามความก้าวหน้าและการกระชับความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับมาเลเซียในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาความเชื่อมโยง การพัฒนาพื้นที่ชายแดน  รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค   กำหนดการของนายกรัฐมนตรีและคณะภายในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 ดังนี้เวลา07.00 น.- เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร บน. 6 โดยเครื่องบินพิเศษของกองทัพอากาศเวลา 10.00 น.- เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ (เวลากรุงกัวลาลัมเปอร์เร็วกว่าไทย 1 ชม.)เวลา 10.40 น.- พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ลานบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลมาเลเซียเวลา 11.15 น.- การหารือกลุ่มเล็กกับดาโต๊ะ ซรี นาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ณ ห้อง Prime Minister’s Officeเวลา 11.45 น.- การหารือเต็มคณะ ณ ห้อง Perdana Meeting Room ชั้น 3 เวลา13.00 น.- นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ณ Seri Perdana (Prime Minister’s Official Residence)เวลา 15.00 น.- พบหารือกับ Team Thailand ผู้แทนภาคธุรกิจและชุมชนชาวไทยในมาเลเซีย ณ โรงแรม Marriott ปุตราจายาเวลา17.30 น.- เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์เวลา 18.30 น.- เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร บน. 6