สนช.รับหลักการรีดภาษีนักแสดง-อาชีพอิสระ

  • วันที่ 21 พ.ย. 2557 เวลา 17:58 น.

สนช.รับหลักการรีดภาษีนักแสดง-อาชีพอิสระ

สนช.รับหลักการกม.เก็บภาษีนักแสดง-อาชีพอิสระ คลัง คาดจะช่วยให้รัฐมีรายได้ 9000 ล้านบาท

          ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเสียงข้างมาก 167 ต่อ 2 คะแนนรับหลักการในวาระที่ 1ของร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พร้อมกับให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังของสนช.พิจารณาในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ การยกเลิกข้อยกเว้นที่ให้ไม่ต้องนำส่วนแบ่งกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้            นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องคณะรัฐมนตรีต้องเสนอกฎหมายฉบับนี้ว่า เนื่องจากบทบัญญัติภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้า จึงทำให้บุคคลจำนวนมากได้มีการวางแผนภาษี โดยการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเพื่อกระจายรายได้ เพื่อทำให้ฐานภาษีต่ำลง และมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียภาษีเงินได้ในอัตราต่ำกว่าที่ควรจำเป็น ดังนั้น ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะเป็นการขจัดปัญหาดังกล่าวและให้คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญจะต้องรับภาระภาษีตามจำนวนเงินได้ที่ควรจะเป็น            "หลักการของกฎหมายนี้เป็นการอุดช่องโหว่ของกฎหมายที่บุคคล เช่น นักแสดง หรือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เวลาได้รายได้มาจะไปตั้งเป็นคณะบุคคลขึ้นมาหลายคณะ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้เพื่อให้ฐานภาษีต่ำลงเหลือเสียภาษีเพียง 10%ถึง15% จากที่ควรจะต้องเสียภาษี 20%ถึง30% เท่านั้น โดยจากการประเมินแล้วถ้ามีการแก้กฎหมายฉบับนี้และประกาศใช้ได้ทันตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 จะทำให้ปีภาษี 2558 สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นประมาณ 9,000 ล้านบาท" รมว.คลัง กล่าว            นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสนช. (วิปสนช.) กล่าวว่า คาดว่าในชั้นคณะกรรมาธิการน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ในการพิจารณาโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการคลังเข้ามาทำหน้าที่ด้วย จากนั้นจะเสนอกลับมายังที่ประชุมสนช.เพื่อจะได้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จทันเดือนม.ค.2558

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ