วิปรัฐบาลถก"ร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญ-ยาง" 17 พ.ย.

วันที่ 14 พ.ย. 2557 เวลา 14:50 น.
วิปรัฐบาลถก"ร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญ-ยาง" 17 พ.ย.
"สุวพันธุ์" เผยเตรียมถกวิปรัฐบาล พิจารณา "ร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญ-ยาง" 17 พ.ย.นี้

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 14 พ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 2/2557 ที่จะมีขึ้นเวลา 10.00 น. วันที่ 17 พ.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... และร่างพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (พ.ร.บ.อุ้มบุญ) ซึ่งภายหลังจากการประชุมจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันที่ 18 พ.ย. เพื่อให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้ง ก่อนเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาบรรจุวาระต่อไปในช่วงบ่ายของวันที่ 18 พ.ย.นี้