บวรศักดิ์คาดมีเลือกตั้งทั่วไปภายในก.พ.59

วันที่ 13 พ.ย. 2557 เวลา 18:45 น.
บวรศักดิ์คาดมีเลือกตั้งทั่วไปภายในก.พ.59
"บวรศักดิ์" คาดมีการจัดเลือกตั้งทั่วไปภายในก.พ.59 ประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก.ย.58

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 1 นายเทียนฉาย กีระนันทน์  ประธานสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.) นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ รองประธานสปช.คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และ น.ส.ทัศนา บุญทอง  รองประธาน สปช. คนที่2 ร่วมให้การรับรอง นายโรเจอร์ กอดซิฟ สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร-ไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองของไทย รวมทั้งกรอบและกระบวนการดำเนินงานของ สปช.ที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

นายบวรศักดิ์ กล่าวถึงการทำประชามติรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ากมธ.ยกร่างฯ ยังไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้จะทำ ประชามติหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ คสช และ ครม. หากจะทำประชามติ ก็จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557เพื่อบัญญัติเรื่องดังกล่าว  สำหรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้น สปช.จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญให้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ในวันที่6 ส.ค.2558 และถ้าไม่มีการทำประชามติก็จะประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้ภายในเดือน ก.ย.58 โดยคาดว่าจะเลือกตั้งได้อย่างช้าในเดือน ก.พ.59

จากนั้นนายบวรศักดิ์  ได้นำ นายโรเจอร์ กอดซิฟ สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร และคณะ เข้าพบปะสนทนากับกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่ห้องประชุมประชุม งบประมาณ อาคารรัฐสภา 3

ต่อมา นายเทียนฉาย และน.ส.ทัศนา ให้การรับรองนายรอล์ฟ เพเทอร์ กอทท์ฟรีด ซุลเซอ  เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ประธาน สปช.เข้ารับตำแหน่งใหม่  พร้อมทั้งหารือในประเด็นต่างๆ โดยฝ่ายเยอรมนี ยินดีให้การสนับสนุน การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของ สปช. และกมธ.ยกร่างฯ ตลอดจนพร้อมให้การสนับสนุน สปช.ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น  ด้านเศรษฐกิจ  การศึกษา  และการฝึกอบรมต่างๆ