เพื่อไทยยันไม่ร่วมสังฆกรรมร่างรธน.

วันที่ 13 พ.ย. 2557 เวลา 15:09 น.
เพื่อไทยยันไม่ร่วมสังฆกรรมร่างรธน.
ปลอดประสพ เผย เพื่อไทย ยันไม่ร่วมสังฆกรรมร่างรัฐธรรมนูญ ด้าน "หมอเหวง" จี้เลิกอัยการศึก

วันที่ 13 พ.ย. นายปลอดประสพ สุรัสวดี รักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะเชิญตัวแทนพรรคการเมืองเสนอความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการ แต่ได้รับการประสานทางโทรศัพท์ และได้มีการพูดคุยกันภายในบ้างสามารถสรุปได้เบื้องต้น 2 ประเด็น คือ 1.พรรคเพื่อไทยไม่ขอร่วมกิจกรรมใดๆกับรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร รวมถึงการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศ เพราะเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อล้มรัฐบาลและล้มรัฐธรรมนูญ และยืนยันจะไม่ร่วมกับ สนช.และ สปช. และ 2.หากจะให้พรรคส่งตัวแทนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการคงไม่ได้ ทำได้เพียงแค่เสนอความเห็นแบบกว้างๆ เช่น ต้องร่างรัฐธรรมนูญโดยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เท่าเทียม ยุติธรรม ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวมีความจำเป็นต้องหารือกับสมาชิกพรรค หรืออย่างน้อยก็ต้องประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อออกเป็นมติ ซึ่งตอนนี้ติดคำสั่งของคสช. ดังนั้นขอให้คสช.อนุญาตให้พรรคการเมืองสามารถประชุมได้หรือไม่ เพราะการแสดงความเห็นต่อการร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถจบได้แค่ครั้งเดียว ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดตามผลการทำงานตลอด แต่หากจะให้ดีคสช.ควรประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก เพื่อประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ด้วย

นพ.เหวง โตจิราการ แกนนำนปช. กล่าวว่า กรณีที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ระบุให้พรรคการเมืองร้องขอไปยังคสช.ให้อนุญาตพรรคการเมืองประชุมเพื่อส่งตัวแทนเข้าให้ข้อมูลกับกมธ.ยกร่างฯนั้น ส่วนตัวคิดว่า ไม่ควรจำกัดสิทธิอนุญาตให้เฉพาะพรรคการเมือง ต้องเปิดกว้างให้ภาคประชาชนที่มีแนวคิดแนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญมีโอกาสจัดประชุมได้เช่นกัน หรือถ้าเป็นไปได้ก็ควรยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกไปเลย เพราะไม่เช่นนั้นในอนาคตจะถูกท้วงติงได้ว่าการร่างรัฐธรรนูญรอบนี้คลอดออกมาภายใต้กฎอัยการศึก ซึ่งจะเป็นความขัดแย้งภายในตัวเองของหลักการประชาธิปไตย เพราะลำพังมาตรา 35 ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว(2557) ก็เหมือนเอาภูเขามาทับคนไทยทั้งประเทศ  และเหมือนเป็นกรงขังทางความคิดอยู่แล้ว ส่วนนปช.จะส่งใครเข้าเป็นตัวแทนตามคำเชิญของกมธ.ยกร่างฯนั้น แกนนำจะหารือเป็นการภายในจนได้ข้อสรุปวันที่ 14พ.ย.นี้