ไทย-รัสเซียร่วมหนุนมูลค่าการค้าทะลุ 1 หมื่นล้านเหรียญ(คลิป)

วันที่ 13 พ.ย. 2557 เวลา 09:34 น.
ไทย-รัสเซียร่วมหนุนมูลค่าการค้าทะลุ 1 หมื่นล้านเหรียญ(คลิป)
พล.อ.ประยุทธ์ ถกทวิภาคี รัสเซีย ร่วมผลักดันมูลค่าการค้า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ในปี 59

เวลา 22.30 น.วันที่ 12 พ.ย.  ตามเวลาท้องถิ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หารือทวิภาคีกับนายดมิทรี เมดเวเดฟ นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างการประชุมสุดยออาเซียน ครั้งที่ 25  ณ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา หลังเสร็จสิ้นการหารือ ร.อ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการหารือ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ที่อยู่ในระดับที่ดีมาก ไทยและรัสเซียจะครบรอบ 120 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี 2560  ไทยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวรัสเซียนิยมเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ขอยืนยันว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัย รัฐบาลพร้อมที่จะให้การดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคน

นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณรัสเซียที่ได้นำเข้าสินค้าอาหารและเกษตรของไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ ผัก ผลไม้และอาหารกระป๋อง และหวังว่าจะได้เปิดตลาดให้กับสินค้าไทยเพิ่มขึ้นอีก เพื่อผลักดันให้มูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า หรือ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2559  พร้อมเชิญชวนรัสเซียให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิกติกส์ของไทย ตามยุทธศาสตร์แผนลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วย

นายกรัฐมนตรีรัสเซีย กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานและวาระครบ 120 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างกันในปี 2560 ปัจจุบันได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์หลายด้าน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซียนิยมเดินทางเยือนเป็นจำนวนมาก และต้องการเห็นมูลค่าการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นเป็น 2 เท่า  ไทยถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของรัสเซียนในภูมิภาคนี้ และพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือทั้งด้านพลังงาน การท่องเที่ยว และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด

นายกรัฐมนตรีรัสเซียยังได้กล่าวสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน โดยยินดีที่เปิดตลาดรัสเซียให้แก่สินค้าเกษตรของไทยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการร่วมไทย-รัสเซียเร่งจัดการประชุมเพื่อหารือร่วมกันโดยเร่ง รวมทั้งเชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนรัสเซียในโอกาสต่อไป