ประเด็นร้อน 13 พย.

วันที่ 13 พ.ย. 2557 เวลา 05:49 น.
ประเด็นร้อน 13 พย.
พระพุทธะอิสระ เข้าพบ ประธานกมธ.ยกร่างรธน.ให้ความเห็นยกร่างรธน. ด้าน ปปช.ประชุมกรณีถอดถอน 39 สว.

1.หลวงปู่พุทธะอิสระจะเข้าพบประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ช่วงเที่ยงวันนี้ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการยกร่างรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันจะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการด้านเนื้อหารัฐธรรมนูญอีก 10 คณะด้วยจากนั้นจะทยอยเชิญตัวแทนพรรคการเมืองและคู่ขัดแย้งมาให้ความเห็น

2.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการส่งคดีถอดถอน 39 สว.ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็น ที่มา สว.โดยมิชอบหรือไม่ซึ่งต้องติดตามว่า ป.ป.ช.จะมีมติออกมาอย่างไร

3.ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี จะปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "เปิดประตูเศรษฐีSMEs ไทย" ในงานเสวนา "SMEs กับรากฐานเศรษฐกิจไทย" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิน่าสนใจ อาทินายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

4.ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา จะเรียกประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเคลียร์ปัญหาการร้องเรียนเรื่องการคัดเลือกผู้แทนคุรุสภาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 169 เขต รวมถึงจะแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

5.สำหรับงานอื่นๆ ที่น่าสนใจได้แก่ เวลา 10.00 น.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาแถลงข่าวการเปิดตัวกลุ่มธุรกิจ Global Markets ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 3