ยิ่งลักษณ์ส่งทนายแจงสนช.ขอเลื่อนวาระถอดถอน

วันที่ 10 พ.ย. 2557 เวลา 14:11 น.
ยิ่งลักษณ์ส่งทนายแจงสนช.ขอเลื่อนวาระถอดถอน
"ยิ่งลักษณ์" มอบทนายความเข้าชี้แจงต่อ สนช. วันที่ 12 พ.ย.ขอเลื่อนวาระถอดถอน ระบุสาเหตุยังไม่ได้รับสำนวนมาศึกษา

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายพิชิต ชื่นบาน คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย (พท.) และที่ปรึกษากฎหมาย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบให้ นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทีมทนายความเป็นผู้ไปชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หลังจากที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช. ส่งหนังสือด่วนเชิญ น.ส.ยิ่งลักษณ์ หรือ ตัวแทน เข้าชี้แจง เหตุผลการขอให้ สนช.เลื่อนวาระการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ในวันดังกล่าวออกไป

สำหรับเหตุผลที่ขอเลื่อนเนื่องจากข้อบังคับการประชุมระบุว่า สนช.ต้องส่งเอกสารและสำนวนการถอดถอนให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ศึกษาสำนวนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประชุมนัดแรก หรือวันที่ 12 พ.ย. แต่ขณะนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังไม่ได้รับสำนวนถอดถอนจากสนช. หากนับเวลาตามข้อบังคับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ต้องได้สำนวนถอดถอนมาศึกษาก่อนวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา

"เมื่อ สนช.ไม่ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุม ทำให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เสียโอกาส และเสียสิทธิในการรับทราบข้อมูล ซึ่งเรื่องนี้ยืนยันว่า ไม่ใช่การประวิงเวลา เพราะสิ่งที่ขอไปก็ไม่ได้เกินไปกว่าเรื่องที่อยู่ในข้อบังคับการประชุม"นายพิชิตกล่าว

บทความแนะนำ