การเวนคืนที่ดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบรี่ง - สมุทรปราการ

  • วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 08:57 น.

การเวนคืนที่ดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวแบรี่ง - สมุทรปราการ

ครม.มีมติอนุมัติ พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์สร้างรถไฟฟ้าสีเขียวช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ เพื่อดำเนินการเวนคืนที่ดินจากเอกชน 83 แปลง ซึ่งขณะนี้มีเจ้าของที่ดินตกลงกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แล้ว 76 แปลง อีก 7 แปลง ยังไม่สามารถตกลงทำสัญญากันได้เพราะมีปัญหาเรื่องราคา

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์ ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 Section A http://www.posttoday.com/e-paper.php

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ