เผยยอดคนร้องคสช.หลังยึดอำนาจกว่า8หมื่นเรื่อง

วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 17:39 น.
เผยยอดคนร้องคสช.หลังยึดอำนาจกว่า8หมื่นเรื่อง
เผยยอดประชาชนร้องเรียน หลังคสช.ยึดอำนาจ 6 เดือน กว่า 8หมื่นเรื่อง สังคม-สวัสดิการกว่า 4หมื่น

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยผลการรับเรื่องร้องทุกข์  และการเสนอข้อคิดเห็นของประชาชน ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 1111รวมถึงเรื่องที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ส่งให้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. ถึง 19 ต.ค. 57

ทั้งนี้ เรื่องที่ร้องเรียนแบ่งเป็นหมวดใหญ่6หมวด ประกอบด้วย หมวดสังคมและสวัสดิการ มีเรื่องร้องทั้งสิ้น 44,105 เรื่อง โดยดำเนินการจนยุติแล้ว 39,844เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ4,261 หมวดเศรษฐกิจ 11,299เรื่อง ดำเนินการจนยุติแล้ว 9,317เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,982เรื่อง

หมวดการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ 11,070เรื่อง ดำเนินการจนยุติแล้ว1,009เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ984เรื่อง หมวดการเมืองการปกครอง 8,587เรื่อง ดำเนินการยุติแล้ว 7,182เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ1,405เรื่อง หมวดกฏหมาย 3,908เรื่อง ดำเนินการยุติแล้ว 2,859เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,047เรื่อง

หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2,886เรื่อง ดำเนินการยุติแล้ว425เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ2,461เรื่อง โดยรวมทั้งสิ้น 81,855เรื่อง ดำเนินการยุติแล้ว 71,755เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 10,101เรื่อง