สังศิตเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศทำงานคู่ขนานสปช.

วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 14:29 น.
สังศิตเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศทำงานคู่ขนานสปช.
"สังศิต-สุริยะใส" เปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศทำงานปฏิรูปคู่ขนาน "สปช." หวังประชาชนมีส่วนร่วม ขอคสช.อย่าปิดกั้น

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์  ประธานสถาบันปฎิรูปประเทศ (สปท.)  และ นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้อำนวยการสปท. ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันปฎิรูปประเทศอย่างเป็นทางการ

นายสังศิตกล่าวว่า สปท.จะทำหน้าที่  เป็นศูนย์ประสานการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังต่าง ๆ ในสังคม ที่ต้องการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้เข้าสู่สังคมธรรมาธิปไตยและการปฏิรูปประเทศ  โดยจะเสนอแนะการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ให้กับ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งจะเป็นการทำงานในลักษณะเวทีคู่ขนาน รวมทั้งสปท.จะติดตามตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาล การตรากฎหมาย

ทั้งนี้สปท.อยากให้รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  แยกแยะระหว่างประชาชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูป ออกจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาล เพื่อให้การรับฟังความเห็นประชาชนดำเนินไปอย่างคล่องตัว ไม่มีการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น

สำหรับคณะกรรมการสปท. ประกอบด้วย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ , ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ , นายบรรจง นะแส , นายศิริชัย ไม้งาม นายพลเดช ปิ่นประทีป , น.ส.รสนา โตสิตระกูล , นายพิภพ ธงไชย , ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ และนักวิชาการหลายด้าน