แกนนำชุมชนห่วงคลื่นใต้น้ำสร้างความขัดแย้งการเมือง

วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 10:54 น.
แกนนำชุมชนห่วงคลื่นใต้น้ำสร้างความขัดแย้งการเมือง
มาสเตอร์โพลล์เผยแกนนำชุมชนห่วงขบวนการคลื่นใต้น้ำสร้างความขัดแย้ง ไม่ต้องการให้ยกเลิกกฎอัยการศึก

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. มาสเตอร์โพลล์ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผย ผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่องคลื่นใต้น้ำ ขบวนการใต้ดินและกฎอัยการศึก ในทรรศนะของแกนนำชุมชน กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 608 ชุมชน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 18 - 25 ต.ค.57 ที่ผ่านมา พบว่า

มีความน่าเป็นห่วงเพราะ ส่วนใหญ่ของแกนนำชุมชน หรือร้อยละ 78.4 ระบุยังคงมีขบวนการใต้ดินที่คอยสร้างความขัดแย้งทางการเมืองให้คนในชาติ ในขณะที่ร้อยละ 21.6 ระบุไม่มีอีกแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.7 ระบุ ยังคงมีขบวนการในโลกออนไลน์ที่สร้างความขัดแย้งให้คนในชาติ ในขณะที่ร้อยละ 18.3 ระบุไม่มีแล้ว

เมื่อถามแกนนำชุมชนเกี่ยวกับการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกในเวลานี้ พบว่า แกนนำชุมชนกว่า 3 ใน 4 หรือร้อยละ 75.9 ระบุยังไม่ต้องการให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกในเวลานี้ ในขณะที่ร้อยละ 24.1 ต้องการให้ยกเลิกทันที

เมื่อจำแนกตามการสนับสนุน คสช.และรัฐบาล พบว่า กลุ่มที่ไม่สนับสนุน คสช.และรัฐบาล ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.0 ต้องการให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกทันที อย่างไรก็ตาม ทั้งกลุ่มสนับสนุน คสช.และรัฐบาล และกลุ่มที่ขออยู่ตรงกลาง ส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการให้มีการยกเลิกกฎอัยการศึกตอนนี้ คือร้อยละ 76.6 และร้อยละ 69.4 ตามลำดับ

ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ เมื่อสอบถามความคิดเห็นของแกนนำชุมชน ต่อกรณีหากมีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ ผลการสำรวจ พบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.9 ระบุคิดว่าจะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองอีก ในขณะที่ร้อยละ 30.1 ระบุคิดว่าคงไม่มีแล้ว

เมื่อจำแนกออกตามฐานสนับสนุนจุดยืนทางการเมือง พบว่า กลุ่มแกนนำชุมชนที่ไม่สนับสนุน คสช.และรัฐบาลส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 60.0 คิดว่าคงไม่เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ถ้ายกเลิกกฎอัยการศึก อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้สนับสนุน คสช.และรัฐบาล และผู้ที่ขออยู่ตรงกลาง ส่วนใหญ่คิดว่า ถ้ายกเลิกกฎอัยการศึกจะทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นอีกคือร้อยละ 70.0 และร้อยละ 71.4 ตามลำดับ

ภาพประกอบข่าวจากแฟ้มภาพ