สนช.เลือก"เมธี-ปรีชา"นั่งกก.ตุลาการศาลยุติธรรม

  • วันที่ 02 ต.ค. 2557 เวลา 12:57 น.

สนช.เลือก"เมธี-ปรีชา"นั่งกก.ตุลาการศาลยุติธรรม

สนช.มีมติเลือก "เมธี ครองแก้ว-ปรีชา ชวลิตธำรง" เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา 36 (3) แห่งพ.ร.บ.ข้าราชการฝ่าตุลาการศาลยุติธรรม ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนายเมธี ครองแก้ว ด้วยคะแนน 144 คะแนน และนายปรีชา ชวลิตธำรง 134 คะแนน เป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลเห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน คือ นายเมธี ครองแก้ว อดีตกรรมการคณะกรรมการป้องกัรและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายพิภพ อะสีติรัตน์ อดีตกรรมการตุลากการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ นายปรีชา ชวลิตธำรง อดีตตุลาการศาลปกครองสูงสุด และนายวรสิทธิ์ โรจนพานิช อดีตกรรมการตุลากการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้เข้ารับการสรรหาทั้งหมด 17 คน

อย่างไรก็ดี นายกล้าณรงค์ จันทิก ในฐานะประธานกมธ. ได้ชี้แจงรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบประวัติและความประพฤติ จริยธรรมทั้งในส่วนที่เปิดเผยและแบบลับ พร้อมกับขอให้ที่ประชุมสนช.มีการประชุมลับ เพื่อพิจารณารายงานลับเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนที่ประชุมจะมีการลงคะแนนเลือกให้เหลือ 2 คน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ