นายกฯห้ามให้ข่าวก่อนมีมติครม.

วันที่ 26 ก.ย. 2557 เวลา 21:35 น.
นายกฯห้ามให้ข่าวก่อนมีมติครม.
นายกฯสั่งปิดปากรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงห้ามให้ข่าวก่อนมีมติครม.ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน         พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า  ได้เตือนให้ครม.ระมัดระวังในการให้ข่าวสารและประชาสัมพันธ์การทำงาน หากเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ยังไม่ผ่านมติครม.เพราะจำทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

"เรื่องแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รัฐบาลก็ใช้แนวทางคือ การดำเนินการใด ๆ ของทุกกระทรวง หากต้องเป็นเรื่องของการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูง การใช้จ่ายเงินงบประมาณ นโยบายหลักของรัฐบาลนั้น จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.เพื่อขออนุมัติจึงจะดำเนินการได้ โดยนายกรัฐมนตรี (นรม.) จะเป็นผู้อนุมัติให้นำเข้าที่ประชุม ครม. เอกสารทางราชการของทุกกระทรวงที่มีถึง นรม. จะต้องผ่านความเห็นชอบของ รอง นรม.ด้วย แต่ละฝ่ายควรจะระมัดระวังการให้ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์"         "ถ้าให้ไปก่อนเร็วเกินไปยังไม่ได้ผ่าน ครม.เดี๋ยวเกิดความเข้าใจผิด ประชาชนก็สับสน เพราะฉะนั้นผมได้ย้ำเตือนท่านรัฐมนตรี ท่านปลัดกระทรวงไปแล้ว เรื่องใดก็ตามที่ผ่าน ครม. แล้วจึงจะมีการประชาสัมพันธ์ได้ เรื่องอื่น ๆ ก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ได้ แต่รายละเอียดอย่าเพิ่งลงไปมากนัก วันนี้ก็ให้มีการตรวจสอบในเรื่องของนโยบายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อน เพื่อป้องกันความสับสนของประชาชนวันนี้ก็ให้กระทรวงดำเนินการตามนี้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว