บิ๊กตู่ย้ำไม่ล็อคสเป็คสปช.

วันที่ 26 ก.ย. 2557 เวลา 21:11 น.
บิ๊กตู่ย้ำไม่ล็อคสเป็คสปช.
ประยุทธ์ย้ำไม่ล็อคสเป็คสปช.เพราะทำไปไม่เกิดประโยชน์ ใครไม่ดีทำงานไม่ได้      พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ว่า การคัดเลือกสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการล็อคสเป็ค             "การประชุมของคณะกรรมการสรรหาสมาชิก ได้คัดเลือกรายชื่อมาแล้วด้านละ 50 คน รวมทั้ง 11 ด้าน ได้ส่งรายชื่อให้กับ คสช. แล้วจำนวน 550 คน คสช.จะคัดเลือกให้เหลือ 173 คน ในส่วนของจังหวัดซึ่งได้ครบวันนี้ ทั้งหมด 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน 385 คน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 30(6) 2557 ฉบับชั่วคราว ได้กำหนดให้ คสช.เป็นผู้คัดเลือก วันนี้เราก็ได้นำรายชื่อเหล่านั้นมาดู มาตรวจสอบรายละเอียด ดูคุณสมบัติ ดูที่อยู่ ที่ทำงานอะไรต่าง ๆ เพื่อสรรหาคนที่มีคุณภาพเหมาะสม" นายกฯ กล่าว          "อยากจะเรียนว่า ผมก็ไม่เห็นประโยชน์ว่าผมจะไปล็อกใคร เข้ามาทำงานตรงนี้ เพราะในเมื่อเราไม่ต้องการอะไรแล้วเราจะไปล็อกเขามาทำไม มีแต่ล็อกอย่างเดียวก็คือ ล็อกด้วยความรู้ความสามารถของเขา เขามีความรู้ความสามารถก็นำเขาเข้ามา จะได้ปฏิรูปได้จริง ๆ ถ้านำคนที่ไม่มีความรู้มาเลยก็ไม่ได้ แต่ต้องนำคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาด้วย ก็พยายามทำอย่างเต็มที่ คนทั้งหมด 7,000 กว่าคนคัดเลือกไม่ใช่ง่าย ๆ ผมคิดว่าเรื่องที่ร่ำลือกันอยู่ในสื่ออะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ก็ตรวจสอบกันทีหลังได้ ใครเข้ามาแล้ว ไม่ดีหรือถูกร้องเรียนก็ตรวจสอบกันก็ปรับออก ก็ดำเนินการใหม่ เพราะว่าการคัดเลือกคน 7,000 กว่าคนให้เหลือ 250 ท่านคิดแล้วกันว่ายากง่ายขนาดไหน โดยที่เราไม่ได้ต้องการอะไรตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติเขาหน่อย ให้เกียรติกับคนคัดสรรเขาหน่อย แล้วถ้าเราได้มาเรียบร้อยแล้ว เราก็จะนำทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อไป" นายกฯ กลาว         พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า  ในกรณีที่เรียกร้องว่าไม่โปร่งใสก็ร้องเรียนมาทีหลังได้ เมื่อประกาศรายชื่อแล้วรอบสุดท้าย ต้องประกาศ 250 ไม่มีไปปิดไว้อะไรไม่ได้ เพราะว่าต้องเปิดเผยอยู่แล้วไม่ต้องกลัว เพราะฉะนั้นสังคมอย่างเพิ่งไปตัดสินเลยว่าจะไปล็อกสเป็กหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอร้องไม่อย่างนั้นจะวุ่นวายไปหมด ทำงานก็ไม่ได้        ทั้งนี้ หลังจากสมัครมาเป็นฝ่าย ๆ เป็นพวก ๆ แล้ว ใน 250 ก็จะตีรายชื่อยาวไปเลย 250 คน แล้วต้องไปประชุมจัดกลุ่มกันใหม่อีกเพราะที่มาไม่เท่าเทียมกันแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย จำนวนมากบ้าง น้อยบ้าง เพราะฉะนั้นถ้าต้องการคนเหล่านี้เข้ามาก็ทั้งหมดก็มารวมกันอยู่ในสภาปฏิรูปทั้ง 250 คน แล้วไปจัดกลุ่ม 11 กลุ่มใหม่ตามความสมัครใจของตัวเองในนั้น  แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่กลุ่มใครกลุ่มมันทำแล้วสำเร็จเอง ไม่ใช่ ทุกกลุ่มต้องไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็นำเสนอในสภาปฏิรูป และให้สภาฯ ทั้งสภาฯ ให้ความเห็นชอบ ถึงจะไปทำต่อได้ ก็ใช้หลักการเดียวคล้าย ๆ กับ สนช. ในการทำงาน           "ถ้าจะเลือกใครไปสักคนหรือจะล็อกสเป็กแต่ละคน มันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับ อย่างที่ผมว่า จะเกิดได้อย่างไร ทำในรูปสภาฯ ฉะนั้นก็ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบในเรื่องของการทุจริตอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ไปหาหลักฐานกันมา" นายกฯ กล่าว.