ประเด็นร้อน:กระชับพื้นที่พรรคร่วม

วันที่ 03 มิ.ย. 2553 เวลา 06:10 น.
ประเด็นร้อนวันที่ 3 มิ.ย. ดังที่ว่าการเมืองย้อนกลับมาที่ฝั่งรัฐบาล ผลการอภิปรายไม่ไว้วางใจแรงกระเพื่อมเข้าใส่พรรคร่วมรัฐบาล จนมองหน้ากันไม่ติด นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับโจทย์การบ้านแก้ยากเสียแล้ว

1.ควันหลงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่งให้เกิดรอยร้าวระหว่าง พรรคภูมิใจไทย กับ พรรคเพื่อแผ่นดิน แถมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพรัฐบาลในภาพรวม ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องมอบหมายให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในฐานะผู้จัดการรัฐบาล เร่งกระชับพื้นที่หัวใจระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันโดยด่วนให้แล้วเสร็จในวันสองวันนี้ ดังนั้นจากนี้จึงต้องติดตามความเคลื่อนไหวในช่วงนี้ว่าจะสามารถสะสางปัญหากันลงตัวหรือไม่?

2.จากที่นายกรัฐมนตรีมีโอกาสแจกแจงเหตุการณ์กระชับพื้นที่กับสื่อต่างประเทศแล้ว ในวันนี้จะเป็นอีกครั้งที่นายกฯ จะได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อภายในประเทศ รวมไปถึงการพิจารณาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบเหตุการณ์ โดยประเด็นที่ยังต้องติดตามจากนี้ คือ รายชื่อของคณะกรรมการหลายรายที่อยู่ระหว่างการทาบทาม ไม่ว่าจะเป็น นายอานันท์ ปันยารชุน นายคณิต ณ นคร นายวิษณุ เครืองาม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ซึ่งอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะตัดสินใจมาเป็นหนังหน้าไฟในรายการนี้หรือไม่

3.ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาในวันนี้ ส่งผลให้เอกสิทธิ์คุ้มครองความเป็น สส. ที่เกี่ยวพันกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงจนถูกออกหมายจับ จะต้องหมดลงไปในวันนี้ ดังนั้น ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จะได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ต้องหา ไปยังผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ได้แก่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ นายการุณ โหสกุล และนายวิเชียร ขาวขำ เพื่อแจ้งกำหนดวันเวลาเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ศาลอาญา ในวันอังคารที่ 8 มิ.ย. 2553 เวลา 09.00 น.

4.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือถึงแนวทางในการจัดทำโพลแห่งชาติ เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทย ตามแผนปรองดองแห่งชาติ 5 ข้อ เบื้องต้นทางสำนักงานสถิติแห่งชาติกำลังจะจัดทำสำมะโนครัวประชากรทั่วประเทศในช่วงเดือน ก.ย. โดยจะเดินแบบสำรวจสอบถามประชาชน 20 ล้านครัวเรือน ใช้เจ้าหน้าที่กว่า 7 หมื่นคน ซึ่งเป็นการดำเนินการประจำทุก 10 ปี ดังนั้นในโอกาสดังกล่าว อาจจะให้มีการทำโพลไปด้วยในตัว

5.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย เดินทางไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ตรวจสอบนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายไตรรงค์ ได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 168 ห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำด้วยประการใดๆ ให้ตนเองมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของนายไตรรงค์ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ สส.ก็จะมีสิทธิยื่นถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

6.ปัญหาข้าวถูก ปัญหาทางการเมืองบดบัง เมื่อเมฆหมอกการเมืองเริ่มจาก ก็ถึงเวลาเร่งมือจัดการกับปัญหา ภายหลังภาวะวิกฤตทางการเมือง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐอันมีพันธกิจหลักในการผลักดัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ หรือ “อุตสาหกรรมไมซ์” ได้รวบรวมข้อมูลตัวเลขผลกระทบที่เกิดขึ้นของภาคอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดจนหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ และดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอุตสาหกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและการขาย รวมถึงการฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรมไมซ์ โดยจะแถลงข่าว “แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ไทย หลังภาวะวิกฤตการเมือง” เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

7.หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าวสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ