สนช.ผ่านงบ58"บิ๊กตู่"ลั่นสู้จนตัวตาย

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 23:17 น.
สนช.ผ่านงบ58"บิ๊กตู่"ลั่นสู้จนตัวตาย
สนช.มีมติเอกฉันท์ 142 เสียง ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี58 "ประยุทธ์" ลั่นประเทศต้องเดินหน้าถอยหลังไม่ได้ จะสู้จนตัวตาย

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์142 เสียงเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 ในวาระที่3 ทั้ง 35 มาตราวงเงิน2.5 ล้านล้านบาท ขั้นต่อจากนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสนช.จะส่งร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช.ให้กับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการนำขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป ซึ่งถือเป็นร่างกฎหมายฉบับแรกที่สนช.ให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมว่า การทำนโยบายของรัฐบาลไม่ได้เป็นลักษณะประชานิยม ซึ่งได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงนำไปปฏิบัติ วันนี้งบประมาณ 2558 เหมือนกับกระสุนที่รัฐบาลจะเอาไว้ใช้ต่อสู้กับปัญหาๆต่าง โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำ อยากให้ทุกฝ่ายช่วยให้กำลังกับรัฐบาลเพื่อให้ทำงานเดินหน้าไปได้ และจะไม่ยอมให้มีการใช้งบประมาณแบบไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้

“งบประมาณที่กระจายตามแต่ละภูมิภาคของประเทศไม่ได้จัดแบบแบ่งพรรคแบ่งพวกแต่จัดสรรโดยยึดหลักตัวเลขจำนวนประชากร งบประมาณปีนี้ส่วนใหญ่เป็นงบประจำทำให้การลงทุนในอนาคตจะต้องทำเป็นงบกลางปี ปีนี้เศรษฐกิจโลก อาเซียน ตกหมด ไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น วันนี้ปัญหาทุกอย่างมันพันกันไปหมด” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การทำงานของรัฐบาลจากนี้ไปจะมีรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 5 คนเข้ามาทำงานบูรณาการอย่างเป็นระบบและทุกหน่วยงานต้องผลสัมฤทธิ์ทุก 3 เดือน โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและดำเนินการโครงการของทุกหน่วยงานจะต้องมีการเปิดเผยในเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนได้รู้ ส่วนการดำเนินการใช้งบจัดการสัมมนาและการเดินทางไปต่างประเทศจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้ชัดเจนว่า ไม่ใช่แค่เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็จบ ถ้าจะไปสัมมนาก็ไปที่แม่ฮ่องสอนหรือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูบ้าง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลก็อยากให้ราคาถูกลงแต่จะใช้อำนาจโดยตรงไมได้ เพราะจะเกิดปัญหา จะให้อยู่ดีๆสั่งให้เลิกขายเลยก็ไม่ได้ ดังนั้น คงต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาเพื่อให้ราคาลดลงมา ปัญหาของประเทศวันนี้ถ้าไม่ร่วมใจและเริ่มแก้ไขในเชิงโครงสร้างตั้งแต่วันนี้ต่อให้มีรัฐบาลข้างหน้าอีก 5 รัฐบาลก็ไม่มีทางแก้ไขได้ จึงอยากขอให้คนไทยลดทิฐิ

“วันนี้ประชาชนมีความหวังกับพวกเรามากพอสมควร เราต้องไม่ทำให้เขาผิดหวังด้วยการทำงานด้วยความจริงใจและจริงจัง วันนี้อยากกราบเรียนว่าที่ผมตัดสินใจทำมาถึงตอนนี้จะถอยหลังไม่ได้แล้ว เพราะว่ามันเดินหน้ามาแล้ว และก็เสี่ยงชีวิตมาขนาดนี้ ผมคงไม่ปล่อยประเทศไทยเสียหายได้ เว้นแต่ผมไม่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสนช.และคณะกรรมาธิการทุกคนที่ให้ความเห็นชอบกับงบประมาณ2558 ยืนยันว่าจะนำงบประมาณไปใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาและประโยชน์สูงสุดต่อไป และขอโทษที่กล่าวเสียงดัง

จากนั้น นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ได้สั่งปิดประชุมในเวลา 22.30น.รวมเวลาการพิจารณาตลอดทั้งวันประมาณ 9.30 ชั่วโมง