ครม.ตั้งทีมงานประจำสำนักเลขาฯนายกฯ

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 17:12 น.
ครม.แต่งตั้งทีมงาน รองนายกฯ- รมว.สังกัด สำนักเลขาฯนายกรัฐมนตรี บิ๊กตำรวจ "พล.ต.ท.ตรีทศ"  ช่วยงาน "ประวิตร"

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติ แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ในส่วนของรองนายกรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เสนอแต่งตั้ง พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิชัย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายรณภพ ปัทมะดิษ

ขณะที่รัฐมนตรีประจำกระทรวง เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี( สลน.) ดังนี้  กระทรวงกลาโหม เสนอแต่งตั้ง พลเอก สืบสันต์ ทรรทรานนท์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายบุญมี จันทรวงศ์ กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง นายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้ง นายเอกอนันต์สรรประดิษฐ์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอแต่งตั้งนายจุมพล สัจจะอารีวัฒน์  กระทรวงพาณิชย์ เสนอแต่งตั้ง พันตรีหญิง กัลยา สูงสว่าง กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์ กระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งตั้ง พันเอก (พิเศษ) วิทูล บัณฑิตย์ กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งตั้ง นายฐาณุพงศ์ จันวิวัธน์เวช และ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นางบุญเจือ วงษ์เกษม