บิ๊กตู่ตั้ง15คสช.ทำงานคู่ขนานครม.

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 16:18 น.
บิ๊กตู่ตั้ง15คสช.ทำงานคู่ขนานครม.
พล.อ.ประยุทธ์ออกคำสั่งตั้ง 15 คสช. ทำงานคู่ครม.เผยมีชัย –สมคิด ติดโผตามคาด     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช. ได้ออกประกาศฉบับที่ 122/2557  ลงวันที่  11 ก.ย. 2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 42  ได้กำหนดเรื่องจำนวนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) รวมกันแล้วไม่เกิน 15 คน

ประกาศระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ คสช. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. จึงมีประกาศดังต่อไปนี้            ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 6/2557 เรื่องแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญใน คสช. ลงวันที่ 22 พ.ค. 2557          ข้อ 2 แต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ดำรงตำแหน่งใน คสช.          1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นหัวหน้า คสช.          2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองหัวหน้า คสช.          3. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็นรองหัวหน้า คสช.          4. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรองหัวหน้า คสช.          5. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นรองหัวหน้า คสช.          6. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรองหัวหน้า คสช.          7. พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เป็น สมาชิก คสช.          8. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร เป็นสมาชิก คสช.          9. พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นสมาชิก คสช.          10. พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ เป็นสมาชิก คสช.          11. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง เป็นสมาชิก คสช.          12. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็น สมาชิก คสช.          13. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นสมาชิก คสช.          14. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น สมาชิก คสช..          15. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็นเลขาธิการ คสช.          ข้อ 3. ให้สำนักเลขาธิการ คสช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ คสช.