แบ่งงานมท."บิ๊กป๊อก"คุมหน่วยงานหลัก

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 15:41 น.
แบ่งงานมท."บิ๊กป๊อก"คุมหน่วยงานหลัก
"อนุพงษ์" คุม 2 สำนักฯดู 3 กรมหลัก 2 รัฐวิสาหกิจ-กทม. ด้าน "สุธี" รมช.มท. ดูแล 3 กรม 3 รัฐวิสาหกิจ

วันที่ 16 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้มีการหารือกับนายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทยเกี่ยวกับการแบ่งงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการกำกับดูแลล่าสุดมีรายงานว่า รมว.มท.เตรียมลงนามแบ่งงานกำกับดูแล ดังนี้ รมว.มท. หรือ"มท.1" กำกับดูแล สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร รวมถึงประสานงานส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตาม พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดน ส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้กำกับดูแลหน่วยงาน ดังนี้ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ขณะที่นายสุธี มากบญรมช. มหาดไทยหรือ "มท.2" ได้รับมอบหมายให้ดูแลกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมที่ดิน องค์การตลาด ( อต.) การประปานครหลวง (กปน.) และการไฟฟ้านครหลวง ( กฟน.)