สนช.เริ่มถกงบ58วาระ2

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:33 น.
สนช.เริ่มถกงบ58วาระ2
ที่ประชุมสนช.เริ่มพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 58 วาระ 2  "ฉัตรชัย" ย้ำ เดินหน้าแก้ปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำอุปโภค บริโภค ครบวงจร

เมื่อวันที่ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพ.ร.บ.​งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ในวาระ2 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดย  พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ​กล่าวชี้แจงว่า ​กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปรับลดงบประมาณ ​ 16,823 ล้านบาท  จากยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด 2.575 ล้านล้านบาท โดยเน้นปรับลดในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมกับจัดสรรให้ส่วนราชการที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)​เสนอขึ้นมาให้ตามความเหมาะสมและจำเป็น 16,823 ล้านบาท เท่ากัน

จากนั้นที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณาเรียงตามมาตรา เริ่มจาก ​นายตวง อันทะไชย สนช.​ในฐานะผู้สงวนแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณในมาตรา 3 ภาพรวมงบประมาณ  โดยขอปรับลด 5%  ​อภิปรายว่า  งบประมาณที่ตั้งครั้งนี้ไม่ได้สะท้อนความเป็นไปของสังคมเพราะตั้งงบไว้ก่อนจะมีวิกฤติปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง  อยากเรียกร้องว่าจะต้องหาทางใช้งบแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของภาคการเมืองแต่ให้ทั่วถึง​ ที่ผ่านมาอดีตรัฐบาลเคยอนุมัติการโครงการขุดห้วยแก่ง จ.มหาสารคาม แต่ผ่านมาหนึ่งปียังไม่สามารถขุดได้ จนเกษตรกรไม่มีน้ำทำนา

นอกจากนี้ ในส่วนของงบการศึกษาที่มีการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด แต่จะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาไม่สอดรับกับงบประมาณ  ดังนั้นจึงของเสนอ ให้ 700 คนของการเสนอชื่อเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษา ​มาช่วย คสช.​ทำการปฏิรูปการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งปี ​และเป็นสิ่งที่เคยทำในอดีต  ​ซึ่งจะต้องร่วมกับจัดการศึกษาให้เยาวชนรักชาติ ต่อต้านทุจริต มีจิตใจเอื้ออาทร ​ อีกทั้ง ในส่วนของงบจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น เห็นว่าควรจะพัฒนาจ.ร้อยเอ็ดให้เป็นประตูสุ่อินโดจีน โดยมีสนามบินนานาชาติ  เชื่อม ไปยัง ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเข้ากรุงเทพฯ  ไปเชียงใหม่ หาดใหญ่ ทำเป็นเมืองหน้าด่านพักสินค้า พักคน ขนส่งสินค้า และจัดนิคมอุตสาหกรรม

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า แนวทางการจัดทำงานงบประมาณ รัฐบาลยึดแนวทาง 5 ประการเน้น  1.พัฒนา 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  4 ความต้องการประชุาชน และ 5 ปรองดอง  สำหรับในส่วนของโครงการน้ำ นั้นในงบประมาณ 2557  ได้รวบรวมวงเงินในแต่ละหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท  ​ตั้งคณะทำงานทั้งหมด 5 อนุกรรมการ ทำงานครอบคลุมเรื่องน้ำ จัดทำแผนงานโครงการทั้งหมดกระจายทั่วประเทศ​

ส่วนงบ 58 จัดทำแบบบูรณาการรวม 7 หมื่นล้านบาทเป็นไปตามแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศ จะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม  57 ปลายเดือน ซึ่งครอบคลุม ตามแผนงานสอดรับทั้งหมด

โดยนายกฯ สั่งการ ให้ความสำคัญ แผนการดำเนินการบิรหารจัดการ ครอบคลุมน้ำท่วม ภัยแล้ง คุณภาพน้ำ และ ปริมาณน้ำที่ใช้ ในอุตสาหกรรม เกษรกรรม

สุดท้าย ​นายตวงได้ขอถอนคำแปรญัตติ ทำให้ไม่ต้องลงมติในมาตรา 3   ถัดมาที่มาตรา 4 งบกลาง กรรมาธิการมีการแก้ไขปรับเพิ่ม เป็น 375,708 ล้านบาท เป็น 365,084 ล้านบาท  ซึ่งสุดท้ายที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามกรรมาธิการแก้ไข ด้วยคะแนน 157 ต่อ 1 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง