ตั้ง"วิลาศ"เลขานายกฯ

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:33 น.
ครม.ไฟเขียวตั้ง "พล.อ.วิลาศ" เป็นเลขาฯนายก "ยงยุทธ" โฆษกรัฐบาล  "สรรเสริญ" นั่งรองโฆษก

เวลา 14.00 น. วันที่ 16 ก.ย. นพ. ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พ.อ. สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1) พล.อ. วิลาศ อรุณศรี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2) น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง 3) ร.อ. ยงยุทธ มัยลาภ ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ4) พ.อ. สรรเสริญ แก้วกำเนิด ดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนั้น ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้คณะรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหลักการให้รองนายกรัฐมนตรี คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนตามลำดับ ดังนี้ 1) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี 3) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี 4) พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

พร้อมกันนี้ได้มีการมอบหมายและมอบอำนาจในการกำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรีให้กับรองนายกรัฐมนตรีทุกคน รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย