ครม.ย้ายใหญ่ 37 บิ๊กมท.

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 13:39 น.
ครม.ย้ายใหญ่ 37 บิ๊กมท.
มติครม. เห็นชอบ ย้าย37ข้าราชการระดับ10 มท. เด้ง "พีระศักดิ์" อธิบดีกรมที่ดินไปเป็น ผู้ว่านครศรีฯ ให้ "ศิริพงษ์ " เสียบแทน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 กระทรวง(รองปลัด อธิบดี ผู้ว่าฯ ผู้ตรวจราชการ)จำนวน37ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1.นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

2.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าฯชุมพร ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ นายพีระศักดิ์  ซึ่งเพิ่งได้เป็นอธิบดีกรมที่ดินเมื่อ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมาหลังรัฐประหารได้ไม่นาน โดยยังไม่มีการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมที่ดิน ก็มาถูกโยกออกจากอธิบดีกรมที่ดิน ไปเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราช

3.นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมการปกครอง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน  โดย นายศิริพงษ์ ปัจจุบันเป็นรองปลัดกระทรวง ถูกเด้งจากอธิบดีกรมการปกครองเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน และมาถูกโยกอีกครั้ง

4.นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าฯสงขลา ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

5.นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าฯพังงา ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลา

6.นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าฯสมุทรปราการ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

7.นายพินิจ หาญพาณิชย์ อธิบดีกรมที่ดิน ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสมุทรปราการ

8.นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าฯอุบลราชธานี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

9.นายเสริม ชัยณรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯอุบลราชธานี

10.นายวิชิต ชาดไพสิฐ ผู้ว่าฯระยอง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

11.นายธานี สามารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯระยอง

12.นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯขอนแก่น ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

13.นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าฯชัยนาท ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯขอนแก่น

14.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าฯสระบุรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯชัยนาท

15.นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสระบุรี

16.นายสุริยะ ประสานบัณฑิตย์ ผู้ว่าฯตาก ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯเชียงใหม่

17.นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯตาก

18.นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

19.นายสมศักดิ์ จังตระกุล ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด

20.นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง

21.นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ที่ปรึกษาด้านการปกครอง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์

22.นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯนครราชสีมา

23.นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าฯพัทลุง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯบุรีรัมย์

24.นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าฯนครราชสีมา ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพัทลุง

25.นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯจันทบุรี

26.นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าฯภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

27.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าฯราชบุรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯภูเก็ต

28.นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าฯสิงห์บุรี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯราชบุรี

29.นายชโลธร ผาโคตร ผู้ว่าฯบึงกาฬ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯสิงห์บุรี

30.นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าฯอุทัยธานี ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯกาญจนบุรี

31.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯเพชรบูรณ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯชัยภูมิ

32.นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าฯพิษณุโลก ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯนครสวรรค์

33.นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าฯสุโขทัย ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพิษณุโลก

34.นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯนนทบุรี

35.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าฯแพร่ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯพระนครศรีอยุธยา

36.นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าฯยะลา ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯสตูล

37.นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าฯมหาสารคาม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าฯอุดรธานี

ตั้งแต่วันที่1ต.ค.2557เป็นต้นไป