กกต.เผยได้รายชื่อสปช.4 ด้าน

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 12:35 น.
กกต.เผยได้รายชื่อสปช.4 ด้าน
"ภุชงค์"เผยสปช.เฟ้นผู้เหมาะสมครบ 50 ชื่อแล้ว 4 ด้าน คาดครบทั้งหมด19ก.ย.

เวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการกกต.แถลงสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จำนวน 11 ด้าน และคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัด จำนวน  77 จังหวัด ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่าขณะนี้มีคณะกรรมการสรรหาสปช.จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอื่นๆ สื่อสารมวลชน พลังงาน และบริหารราชการแผ่นดิน ที่สามารถพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นสปช.ได้จำนวน 50 คน รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งด้านดังกล่าวจะไม่มีการนัดประชุมร่วมกันอีกแล้ว ส่วนด้านที่เหลืออีก 7 ด้าน ก็จะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 17 กันยายน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปที่กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร 1 พัน4 รอ.) ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการปกครองท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าใน 7 ด้านนี้จะประชุมอีก 1-2 ครั้งก็จะแล้วเสร็จและน่าจะเรียบร้อยได้ภายในวันที่ 19 กันยายน ก่อนที่นำรายชื่อทั้งหมดเสนอต่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

นายภุชงค์  กล่าวว่า ส่วนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ส่วนใหญ่ได้เริ่มการสรรหาไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน โดยมีจำนวน 22 จังหวัดที่สามารถคัดเลือกผู้เหมาะสมเป็นสปช.จังหวัดละ 5 คนได้เรียบร้อยแล้ว และในวันเดียวกันนี้ก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการสรรหาในอีก 29 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่เหลือก็จะมีการนัดประชุมอีกครั้งแต่ยังไม่มีการกำหนดวันชัดเจน เนื่องจากเดิมกำหนดนัดประชุมไว้วันที่ 17 กันยายนนี้ แต่ทางพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการสรรหาทั้ง 77 จังหวัดมาประชุม จึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสรรหาของจังหวัดดังกล่าวออกไปก่อน ทั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดน่าจะได้รายชื่อจังหวัดละ 5 รายชื่อครบภายในวันที่ 22 กันยายน โดยทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผอ.กต.จว.) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดก็จะนำบัญชีรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นสปช.ของแต่ละจังหวัดมายื่นต่อสำนักงานกกต.ด้วยตนเอง จากนั้นกกต.ก็จะทยอยส่งรายชื่อของแต่ละจังหวัดที่แล้วเสร็จต่อคสช.ต่อไป  ดังนั้นผลการสรรหาในทั้ง 2 ส่วนก็คงจะมีการเสนอชให้คสช.ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้คือภายในวันที่ 23 กันยายนนี้

"มีคนส่งข้อความมาทางแอพลิเคชั่นไลน์แจ้งมาให้ผมทราบว่าในการสรรหาของจังหวัดมีการแบ่งสัดส่วนคนที่ได้รับการสรรหาว่ามาจากส่วนราชการใดบ้าง แต่ก็ไม่ได้ระบุรายชื่อว่าเป็นใคร และจังหวัดอะไร แต่ผมก็ไม่เชื่อเพราะดูแล้วมันไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริง ซึ่งเราก็ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความลับของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ที่ต้องปิดบังกันเต็มที่ไม่อยากให้รายชื่อรั่วไหลไปก่อนเพราะเกรงว่าจะเกิดความไม่เรียบร้อย เกิดความวุ่นวายและการวิ่งเต้นขึ้น แต่เท่าที่ได้รับรายงานขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการวิ่งเต้นและเท่าที่ทราบจากคณะกรรมการสรรหาบางท่าน ก็บอกว่า การรู้จักกันเป็นการส่วนตัวระหว่างคณะกรรมการสรรหาและผู้ถูกเสนอชื่อเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมไทย และคงไม่ช่วยอะไร ท่านบอกว่าจะยึดแนวทางการเลือกสรรคนดีที่สุดเข้ามาเป็นสปช." เลขาธิการกกต. กล่าว