เปิดรายชื่อ ส.ส.รัฐบาลเสียงแตกลงมติไม่ไว้วางใจ

  • วันที่ 02 มิ.ย. 2553 เวลา 14:49 น.

ผลโหวตไม่ไว้วางใจ ส.ส.รัฐบาลเสียงแตก เพื่อแผ่นดินเล่นแรง ป้าหญิง-ส.ส.กลุ่มไพโรจน์ สุวรรรณฉวี-วังพญานาคแทคทีมหักหน้าโหวตไม่ไว้วางใจ “ชวรัตน์-โสภณ” ส่วนปชป.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ เอาด้วย งดออกเสียง

 

สำหรับผลการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลครั้งนี้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่า จำนวนส.ส.ที่ไม่ได้แสดงตนมีจำนวน 9 คน ได้แก่ 1.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ 2.นายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ส.ส.นครราชสีมา พรรครวมชาติพัฒนา เดินทางไปต่างประเทศเช่นกัน 3.นายอาคม เอ่งฉ้วน ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลาป่วย 4.นายทิวา เงินยวง ส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ ลาป่วย 5.นางตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคประชาราช ลาคลอด 6.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ลาป่วย 7.นายสมโภช สายเทพ ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย ไม่ทราบสาเหตุ 8.นายวิเชียร ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี ไม่ทราบสาเหตุ และ 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ ไม่เสียบบัตรแสดงตน

ขณะที่ผลการลงคะแนนจากการตรวจสอบพบว่า  1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พบว่าผู้ไม่ลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 21 คนล้วนเป็นรัฐมนตรีทั้งสิ้น  ขณะที่ผู้งดออกเสียง 11 คนได้แก่พรรคเพื่อไทย 3 คนได้แก่ นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน   พรรคประชาราช 2คนคือ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์  นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์    พรรคมาตุภูมิ 3 คนได้แก่ นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน นางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์  พรรคเพื่อแผ่นดิน 1 คนได้แก่  นพ.แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส   รวมถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอีก 2 คนคือนายสามารถ แก้วมีชัย และพ.อ.อภิวันท์ วิระยะชัย   ขณะที่นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน ของพรรคเพื่อไทยลงมติให้ความไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้

2.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปรากฎว่ามีส.ส.พรรคเพื่อไทยคือนายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน ลงมติไว้วางใจ   ขณะที่นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน ลงมติไม่ให้ความไว้วางใจนอกจากนี้ยังมีส.ส.ที่ลงมติงดออกเสียงให้กับนายสุเทพจำนวน11 คนคือนางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อแผ่นดิน นายแวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส พรรคเพื่อแผ่นดิน  นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี พรรคเพื่อไทย นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย  พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย  นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส พรรคมาตุภูมิ นางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์ พรรคมาตุภูมิ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ส.ส.สัดส่วน พรรคมาตุภูมิ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์  พรรคประชาราช

3.นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ที่ได้รับความไว้วางใจ 244 ต่อ 187 งดออกเสียง 12 และไม่ลงคะแนน 22 เสียงนั้น  มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยลงคะแนนไว้วางใจคือ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ  ขณะที่มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทย 5 คนที่งดออกเสียงได้แก่ นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน  ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี  และนายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนครเพื่อไทยกลุ่มเพื่อนเนวิน และส.ส.ของพรรคมาตุภูมิ 3 คนได้แก่ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน  นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส และนางฟารีดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์   ขณะที่มีส.ส.ของพรรคเพื่อแผ่นดินที่งดออกเสียงให้นายกรณ์ จำนวน 3 คนได้แก่  นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ ส.ส.สัดส่วน นายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส  และนพ.วัลลภ ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน

4.นายกษิต  ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ ที่มีส.สไม่ไว้วางใจ 190 คนต่อ 239 งดออกเสียง 15 และไม่ลงคะแนน 21 คน ปรากฎผู้ไม่ลงคะแนนทั้งหมดเป็นรัฐมนตรี ขณะที่ผู้งดออกเสียงทั้ง 15 คนได้แก่ 1.นายนิคม  เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน พท. 2.นายจุมพฎ  บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร พท. 3.นายจักรกฤษณ์  ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ ปชร. 4.นางรัชนี  พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด พผ. 5.นายนัจมุดดีน อูมา ส.ส.นราธิวาส มาตุภูมิ 6.ร.ต.ปรพล  อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี พท. 7.นายพิเชษฐ์  ตันเจริญ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พผ. 8.นางฟาริดา  สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์ พรรคมาตุภูมิ 9.นางมลิวัลย์  ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์ พผ 10.นายยุซรี  ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พผ. 11.นายแพทย์วัลลภ  ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน พผ. 12.นายแวมาฮาดี  แวดาโอะ ส.ส.นราธิวาส พผ.13.นายสามารถ  แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย พท.14.พ.อ.อภิวันท์  วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี พท.ในฐานะรองประธานสภาฯ และ 15.นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคมาตุภูมิ สำหรับส.ส.จากพรรคร่วมรัฐบาลลงมติไม่ไว้วางใจนายกษิต มีด้วยกัน 2 คนประกอบด้วย 1.นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.นครราชสีมา พรรคเพื่อแผ่นดิน และ2.นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน

5.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล  รมว.มหาดไทย ที่มีคะแนนไม่ไว้วางใจ 194  ต่อ 236 งดออกเสียง 14 และไม่ลงคะแนน 22 เสียงนั้น  สำหรับ 14 ส.ส.ที่งดออกเสียงให้กับนายชวรัตน์  ประกอบด้วย พรรคประชาราช 5 คนประกอบด้วย 1.น.ส.จิรวดี  จึงวรานนท์  ส.ส.ศรีษะเกษ พรรคประชาราช  2.นายฐานิสร์  เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคประชาราช 3. นายเสนาะ  เทียนทอง  ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาราช 4. นางชนากานต์  ยืนยง  ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาราช 5.นายสรวงค์  เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคประชาราช  และจากพรรคเพื่อแผ่นดิน 3 คน ได้แก่ 1.นายนรพล  ตันติมนตรี ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อแผ่นดิน  2.นายอุดร  ทองประเสริฐ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อแผ่นดิน 3.นายสุชาติ  ตัณติวณิชชานนท์  ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อแผ่นดิน   และจากพรรคมาตุภูมิ 3 คนได้แก่ 1.นายนัดมุดดีน อูมา  ส.ส.นราธิวาส พรรคมาตุภูมิ  2.นางฟาริดา สุไรมาน ส.ส.สุรินทร์   พรรคมาตุภูมิ 3.นายอารีเพ็ญ  อุตรสินธุ์  พรรคมาตุภูมิ   จากพรรคประชาธิปัตย์ 1 คนได้แก่นายสมเกียตริ  พงษ์ไพบูลย์  ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์   และรองประธานสภาฯ 2 คนคือนายสามารถ  แก้วมีชัย และพ.อ.อภิวันท์  วิริยะชัย  ส.ส.พรรคเพื่อไทย ส่วน  22 ส.ส.ที่ไม่ลงคะแนนเสียงล้วนเป็นรัฐมนตรีทั้งสิ้น

ขณะที่มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยแหกมติลงคะแนนไว้วางใจให้กับนายชวรัตน์คือ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน  นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร  ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี พรรคเพื่อไทย นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคประชาราช ส่วนส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลที่ลงมติไม่ไว้วางใจนายชวรัตน์ เป็นส.ส.ของพรรคเพื่อแผ่นดินจำนวน 10 คนได้แก่  นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์   นางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด  นายประนอม โพธิ์คำ  ส.ส.นครราชสีมา นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์ นายวิทยา บุตรดีวงศ์ ส.ส.มุกดาหาร นายสมเกียรติ ศรลัมภ์ ส.ส.สัดส่วน  นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์ นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ ส.ส.นครราชสีมา  นพ.อลงกต มณีกาศ ส.ส.นครพนม

6.นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม ซึ่งมีส.ส.เห็นด้วย 196 คน ไม่เห็นด้วย 234  งด ออกเสียง 13 และไม่ลงคะแนน 22 คน เป็นรัฐมนตรีทั้งหมด ขณะที่ผู้งดออกเสียง 13 คนได้แก่ 1.น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคประชาราช 2.นายฐานิสร์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคประชาราช 3. นายนัจมุดดีน  อูมา ส.ส.นราธิวาส พรรคมาตุภูมิ 4.นายนรพล ตันติมนตรี ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อแผ่นดิน 5.นางฟาริดา สุไลมาน ส.ส.สุรินทร์ มาตุภูมิ 6.นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน 7.นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์ 8. นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว พรรคประชาราช  9.นายเสนาะ เทียนทอง ส.ส.สัดส่วน พรรคประชาราช  10. นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคมาตุภูมิ 11. นางชนากานต์ ยืนยง ส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาราช 12.นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส. พรรคเพื่อไทย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง 13.พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทยรองประธานสภาคนที่สอง

นอก จากนี้ยังพบว่าส.ส.พรรคเพื่อแผ่นดินที่ลงมติไม่ไว้วางใจให้นายโสภณถึง 14 คนได้แก่ นายกิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ ส.ส.สุรินทร์ ม.ร.ว.กิติวัฒนา ไชยันต์ ส.ส.สัดส่วน นายคงกฤช หงส์วิไล ส.ส.ปราจีนบุรี นายธีรทัศน์ เตียวเจริญโสภา ส.ส.สุรินทร์ นางรัชนี พลซื่อ ส.ส.ร้อยเอ็ด นายประนอม โพธิคำ ส.ส.นครราชสีมา นายพลพีร์ สุวรรณฉวี ส.ส.นครราชสีมา นางมลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ ส.ส.สุรินทร์ นายอุดร ทองประเสริฐ ส.ส.อุบลราชธานี นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส.สัดส่วน นายสาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ ส.ส.สุรินทร์ นายสุชาติ ตันติวาณิชชานนท์ ส.ส.อุบลราชธานี นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ นครราชสีมา นายอลงกต มณีกาศ ส.ส.นครพนม

ขณะเดียวกันมีส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ลงมติไว้วางใจให้นายโสภณ ได้แก่ นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส.สัดส่วน นายจุมพฏ บุญใหญ่ ส.ส.สกลนคร ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร ส.ส.สระบุรี นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน   ด้านส.ส.พรรคประชาราชที่ลงมติไว้วางใจได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ นายสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ