สภาผ่านฉลุยหนุนนายกฯ 5 รมต.นั่งเก้าอี้ต่อ

วันที่ 02 มิ.ย. 2553 เวลา 10:31 น.
สภาผู้แทนราษฎร ลงมติไว้วางใจให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  และ 5 รัฐมนตรีตำรงตำแหน่งต่อไป สุเทพ ได้รับคะแนนเสียงมากสุด 245 เสียง ขณะที่นายโสภณ น้อยสุดที่ 234 เสียง

 

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติไว้วางใจให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียง 246 เสียง ต่อ 186 เสียง โดยงดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 21 เสียง จากจำนวน ส.ส. 464 คน ส่งผลให้นายอภิสิทธิ์ ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป

ในส่วนของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีผู้ลงคะแนนเสียงไว้วางใจด้วยคะแนน 245 เสียง ต่อ 187 เสียง โดยงดออกเสียง 11 เสียง ไม่ลงคะแนน 21 เสียง จากจำนวน ส.ส. 464 คน ส่งผลให้นายสุเทพ ยังคงดำรงตำแหน่งรองนายรัฐมนตรีต่อไป

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง มีผู้ลงคะแนนเสียงไว้วางใจด้วยคะแนน 244 เสียง ต่อ 187 เสียง โดยงดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนน 22 เสียง จากจำนวน ส.ส. 465 คน ส่งผลให้นายกรณ์ ยังคงดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง ต่อไป

นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ มีผู้ลงคะแนนเสียงไว้วางใจด้วยคะแนน 239 เสียง ต่อ 190 เสียง โดยงดออกเสียง 15 เสียง และไม่ลงคะแนน 21 เสียง จากจำนวน ส.ส. 465 คน ส่งผลให้นายกษิต ยังคงดำรงตำแหน่ง รมว.ต่างประเทศ ต่อไป

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย มีผู้ลงคะแนนเสียงไว้วางใจด้วยคะแนน 236 เสียง ต่อ 194 เสียง โดยงดออกเสียง 14 เสียง และไม่ลงคะแนน 22 เสียง จากจำนวน 466 เสียง ส่งผลให้นายชวรัตน์ ยังคงดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ต่อไป

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม มีผู้ลงคะแนนเสียงไว้วางใจด้วยคะแนน 234 เสียง ต่อ 196 เสียง โดยงดออกเสียง 13 เสียง และไม่ลงคะแนน 22 เสียง จากจำนวน 465 เสียง ส่งผลให้นายโสภณ ยังคงดำรงตำแหน่ง รมว.คมนาคม ต่อไป
         
ทั้งนี้ในบรรดารัฐมนตรี 5 คนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ พบว่า นายสุเทพ ได้รับคะแนนเสียงมากสุดที่ 245 เสียง ขณะที่นายโสภณ ได้คะแนนเสียงน้อยสุดที่  234 เสียง