โปรดเกล้าฯตั้ง"สุภา"เป็นกรรมการป.ป.ช.

วันที่ 10 ก.ย. 2557 เวลา 16:56 น.
โปรดเกล้าฯตั้ง"สุภา"เป็นกรรมการป.ป.ช.
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "สุภา ปิยะจิตติ" เป็นกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ น.ส.สุภา ปิยะจิตติ ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี นายพรเพชร วิชิตชบชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานงานไปยัง น.ส.สุภาแล้วว่า จะเดินทางเข้ามาทำงานที่สำนักงานป.ป.ช.สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี เมื่อใด อย่างไรก็ตามขณะนี้ทางสำนักงานได้จัดเตรียมห้องทำงานไว้ให้ น.ส.สุภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ชั้น 4 อาคาร 1 ซึ่งเป็นห้องทำงานเดิมของนายใจเด็ด พรไชยา อดีตกรรมการ ป.ป.ช.ที่เกษียณไปแล้ว