พรเพชรนัดประชุมสนช.11ก.ย.ถกข้อบังคับ-กม.5ฉบับ

วันที่ 07 ก.ย. 2557 เวลา 18:05 น.
พรเพชรนัดประชุมสนช.11ก.ย.ถกข้อบังคับ-กม.5ฉบับ
พรเพชรนัดประชุม สนช. 11 ก.ย. พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม และร่างกฎหมาย 5 ฉบับ

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ออกหนังสือถึงสมาชิก สนช. ระบุว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ได้มีคำสั่งนัดประชุม สนช. ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 11 ก.ย. เวลา 10.00 น. โดยมีวาระเรื่องด่วน เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเสร็จแล้ว

นอกจากนี้ยังมีวาระพิจารณาร่างกฎหมายอีก 5 ฉบับ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เสนอ หลังจากที่ถูกเลื่อนการพิจารณาเมื่อวันที่ 5 ก.ย.ที่ผ่านมา ประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติที่เตรียมพิจารณา ทั้ง 5 ฉบับ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ,ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ, ร่าง พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ, ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน, ร่าง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต