นายกฯยันเร่งแก้โกงชูเป็นวาระชาติ

วันที่ 06 ก.ย. 2557 เวลา 14:01 น.
นายกฯยันเร่งแก้โกงชูเป็นวาระชาติ
พล.อ.ประยุทธ์ เปิดงานต้านคอรัปชั่นปี 57ชูปราบโกงวาระแห่งชาติ เรียกร้องทุกฝ่ายร่วมกันวางระบบจัดการปัญหา ย้ำรัฐโปร่งใส

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวปาฐกถาในงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2557 : HAND IN HAND ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน"ตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะปฏิบัติงานนอกสถานที่ครั้งแรก ทำให้รู้สึกเขินที่ถูกเรียกว่านายกรัฐมนตรี ยังไม่รู้สึกว่าเป็นนายกฯ ปีนี้เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศไทย​ รัฐบาลและคสช. ให้ความสำคัญและกกำหนดให้การแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในทุกหัวข้อการปฏิรูป ถือเป็นวาระแห่งชาติ  เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปประเทศ โดยการทุจริตคอร์รัปชันที่สั่งสมมานานทำให้เกิดหลายปัญหา เช่น ความวุ่นวายทางการเมือง ความแตกแยกของคนในชาติ และนับวันยิ่งรุนแรงมาก ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในสายตาต่างชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชนขาดความน่าเชื่อถือ ตลอดจนทรัพยากรประเทศไปอยู่กับต่างชาติหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งที่ควรเป็นของคนไทยทั้งชาติ รัฐบาลถือเป็นประเด็นแรกที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนให้มีผลเป็นรูปธรรม หากปล่อยไว้จะสร้างค่านิยมผิดๆให้เยาวชน ลำพังรัฐบาลอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ต้องอาศัยทุกภาคส่วนสร้างระบบให้เข้มแข็ง เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ระบบราชการต้องยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกขั้นตอนต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงขอให้ภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมมือกันเป็นเครือข่าย โดยร่วมมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ขณะที่คนไทยต้องเริ่มปลูกจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรม อย่าเมินเฉยต่อการทุจริต โดยต้องมีคุณธรรมจริยธรรมรู้ว่าสิ่งใดดีไม่ดี ก็จะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ​จากนั้นสร้างคนให้มีพลังให้มากขึ้น เมื่อใหญ่ขึ้นก็จะทำให้คนทั้งประเทศมีคุณภาพ เพราะฉะนั้นต้องสร้างองค์กรของท่านให้ตื่นตัวต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใหห้ประเทศไทยปราศจากการทุจริต

"วันนี้เป็นวันแห่งประวิตศาสตร์ให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและปีนี้เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศไทยให้ก้าวหน้าและให้เกิดการปฏิรูปยั่งยืน เพื่อให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศต่างๆ โดยต้องดูต่างประเทศว่าก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างและนำมาปรับให้เข้ากับสังคมไทย คนไทยรักง่าย ค่อนข้างโรแมนติก รักง่ายเกลียดง่าย ใจอ่อน ถ้าเกลียดก็เกลียดกันจนตาย แต่เดี๋ยวก็ให้อภัยกัน หยวนๆ แต่ต้องมีหลักการกฎหมายก็คือกฎหมาย เพราะมีส่วนทำให้สังคมมีสันติสุข แต่ไม่ใช่เพื่อทำลายล้างใคร อยากให้คนรู้สึกอย่างนั้น โดยพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลเดินอย่างไรให้ได้รับการยอมรับ"

อย่างไรก็ตาม ไม่กี่ปีที่ผ่านมากฎหมายทำให้เกิดปัญหามากมาย วันนี้ (6ก.ย.) ต้องเร่งคิดพิจารณาว่าควรเดินไปอย่างไรเป็นเหตุเป้นผล ได้รับการยอมรับให้เกิดความเข้มแข็ง ภาคตุลาการต้องทำตรงนี้ให้ได้ บุคลากรมีความรู้มีคุณภาพทุกสายงาน วันนี้ประเทศไทยเดินด้วยอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ทั้ง 3 อำนาจ ที่เป็นพระราชอำนาจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใครก็ตามที่นำพระราชอำนาจมาใช้ในทางที่ผิด คนเหล่านั้นไม่เจริญ เพราะเป็นแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ วันนี้ขอให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลและคสช.จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ที่จะทำให้ประเทศชาติก้าวหน้า โดยเฉพาะวงจรต่างๆ ต่องปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันผิดกฎหมาย โดยเร็วที่สุด ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ขณะที่รัฐบาลมีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงขับเคลื่อนการทำงาน

พล.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้คสช.เข้ามา 4 เดือน แบกภาระไว้เต็มบ่า แต่อย่ากังวลว่าจะทำได้หรือไม่ ส่วนตัวไม่ใช่นักการเมือง ไม่จำเป็นต้องรักษาฐานเสียงที่ไหน เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เข้ามาก้าวล่วงใคร นี่คือการควบคุมอำนาจ ไม่ได้กุมอำนาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือคสช เพราะส่วนตัวเพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ต้องสร้างให้ทุกคนอยู่ดีและความเข้าใจให้กับสังคมเพื่อให้เกิดกระบวนการกำจัดคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนทั้ง 11 เรื่องของการปฏิรูป ถ้าประเทศไทยมีเสถียรภาพ อีกไม่นานจะเป็นมหาอำนาจอย่างแน่นอน คนไทยมีด็อกเตอร์มากมาย ความรู้ทางวิชาการเป็นหมื่นเป็นพัน คนไทยมีนิสัยอย่างหนึ่งเก่งทุกคน แต่รวมกันเก่งไม่ได้ ไม่มีใครยอมใคร

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาประเทศดูแบบอย่างจากต่างประเทศที่มีอยู่แล้วจากงานวิจัยต่างๆ และนำมาพัฒนาให้เกิดความแตกต่าง เพื่อนำพาประเทศให้พ้นจากความขัดแย้ง วันนี้ไม่มีเวลาที่จะแก้ปัญหาต้องขอความร่วมมือจากทุกคนในการขับเคลื่อนปัญหาต่อไป อย่าปล่อยให้เขาลดระดับประเทศไทยอีก ทุกประเทศที่มาพบบอกว่ายังให้ความมั่นใจการลงทุนในประเทศไทยเพราะเห็นถึงความตั้งใจของประเทศไทย

อย่างไรก็ดี ภายหลังเสร็จสิ้นการปาฐกถาเวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมสั้นๆว่า เรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาตินั้น มีแนวทางอยู่แล้วก็จะพูดและบอกให้