กต.ยันไม่มีตั้งคณะทำงานไทย-เขมรแบ่งพลังงาน

  • วันที่ 04 ก.ย. 2557 เวลา 20:41 น.

ปลัดกระทรวงต่างประเทศยืนยันยังไม่มีการตั้งคณะทำงานเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทย-เขมร

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีกระทรวงพลังงานระบุว่ากำลังมีการเตรียมจัดตั้งคณะทำงานเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย - กัมพูชานั้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหารือกันภายในและหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหาฉันทามติร่วมกันเสียก่อน  และต้องมีการยืนยันท่าทีร่วมเกี่ยวกับเอกสารบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ปี 2544 ระหว่างรัฐบาลไทย-กัมพูชา ว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อน

ทั้งนี้ เพราะในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มีมติยกเลิกเอ็มโอยู ปี 2544 แต่ไม่มีการแจ้งไปยังทางการกัมพูชา ซึ่งขณะนี้หลายคนเห็นว่าเอ็มโอยูฉบับนี้ เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเจรจา แต่ในส่วนของเส้นทั้งหลายเป็นสิ่งที่ต้องไปเจรจากันต่อไป ดังนั้น การเจรจาในเรื่องดังกล่าวจึงต้องใช้เวลาเพราะต้องให้ได้ท่าทีร่วมกันของฝ่ายไทยก่อน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ