เลขาสภาฯพร้อมทบทวนบำนาญสส.-สว.

  • วันที่ 04 ก.ย. 2557 เวลา 19:37 น.

เลขาสภาฯพร้อมทบทวนบำนาญสส.-สว.

เลขาสภาฯรับลูกคตร.พร้อมทบทวนบำนาญสส.-สว. พ่วงแก้ไขเรื่องเบี้ยประชุม

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ได้สรุปผลติดตามงบประมาณของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐสภา โดยมีความเห็นให้ปรับลดอัตราการจ่ายเงินตามกองทุนเพื่อผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.2556 เนื่องจากเป็นภาระทางงบประมาณ ว่า สำหรับเรื่องดังกล่าว จะมีการหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อหาเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อนำมาแก้ไขระเบียบของคณะกรรมการกองทุนให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับข้าราขการอื่นๆ ซึ่งการแก้ไขระเบียบดังกล่าวคงไม่กระทบกับสมาชิกที่อยู่ในวาระ แต่คงมีผลกระทบกับอดีตสมาชิกบ้างเล็กน้อย

นายจเร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมที่ทาง คตร.เห็นว่าทำให้ค่าใช้จ่ายในการประชุมมีแนวโน้มสูงขึ้นนั้น ขณะนี้ทางสำนักงานกำลังการดำเนินการแก้ไขระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2555 ให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับอัตราของหน่วยงานรัฐอื่นๆ โดยจะทำการแก้ไขระเบียบในส่วนเบี้ยประชุมของเจ้าหน้าที่ที่สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะตัดออกไปทั้งหมด ส่วนเบื้ยประชุมของตำแหน่งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ กับ บุคคลภายนอกที่ถูกเชิญเข้ามาร่วมประชุมก็จะคงไว้ อย่างไรก็ตาม ตนยินดีดำเนินการตามที่ คตร.เห็นสมควรหรือให้คำแนะนำมายังสำนักงานฯ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ