สนช.กังขางบซื้อเครื่องเล่นเด็กก.ท่องเที่ยวสุดแพง

วันที่ 19 ส.ค. 2557 เวลา 20:44 น.
สนช.กังขางบซื้อเครื่องเล่นเด็กก.ท่องเที่ยวสุดแพง
สนช.กังขากระทรวงท่องเที่ยวฯแปลงงบซื้อเครื่องเล่นเด็กชุดละเกือบล้าน "ประยุทธ์"สั่งเบรก พบสตง.เคยให้ระงับตั้งแต่ปี56

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อภิปรายการจัดทำงบประมาณปี 2558 โดยตั้งข้อสังเกตอุปกรณ์เด็กเล่นราคา 9 แสนบาทนั้น เป็นผลมาจากที่ได้อภิปรายในสภาก่อนหน้านี้ เนื่องจากพบข้อสงสัยการเสนองบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ โดยกรมการท่องเที่ยวฯได้เคยตั้งงบประมาณปี 2556 ในส่วนของงบลงทุนหมวดค่าที่ดินก่อสร้างจำนวน 695 ล้านบาทต่อมา ได้ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) สมัยนั้นได้อนุมัติ เปลี่ยนแปลงเป็นงบค่าครุภัณฑ์ 467ล้านบาทเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องเล่น นันทนาการออกกำลังกาย

"ได้ดำเนินโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นแจกจ่ายไปตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามต่างจังหวัดตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค.56 เช่นชุดป้อมปืนใหญ่ อุโมงค์ให้เด็กลอด สไลเดอร์ 6ชุด ราคา9.8แสนบาทติดตั้งตามที่ต่างๆ"นายวัลลภ กล่าว

นายวัลลภ ตั้งข้อสังเกตว่า กระทรวงการท่องเที่ยวฯใช้งบประมาณภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการอย่างยั่งยืน แต่การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับโครงการนี้ ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าไปตรวจสอบแต่ก็มีความพยายามเสนองบประมาณลักษณะนี้เข้ามาอีกในปีงบ2558

"อุปกรณ์เครื่องเล่นเด็กแต่ละชุดแพงผิดปกติ อีกทั้งไปทับซ้อนกับงบของกรมพลศึกษาซึ่ง สตง. ได้ตรวจสอบและก็ทำการเสนอให้ระงับไปแล้วด้วย"นายวัลลภกล่าว

ทั้งนี้ในงบประมาณปี2558 กรมการท่องเที่ยวฯของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 265 รายการวงเงิน 906 ล้านบาท ซึ่งหัวหน้าคสช.ได้ตั้งคำถามในส่วนนี้เพราะสภาฯเคยผ่านความเห็นชอบแต่คณะรัฐมนตรีไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จึงถามว่าสภามีความหมายตรงไหน

จากการตรวจสอบได้มีการใช้งบซื้อเครื่องเล่นแจกจ่ายตามพื้นที่ต่างๆในลักษณะคล้ายกัน เช่น ศูนน์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเลน อบต.บัวปากผ้า อ.บางเลน, สาธารณสุข บางเลน, โรงเรียนวัดบึงราชสวาย อ.บางเลน, โรงเรียนรางกำหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเดิด ต.เดิดอ.เมืองจ.ยโสธร เป็นต้น

บทความแนะนำ