นปช.โวยลิดรอนจัดระเบียบชุมนุม

วันที่ 15 ส.ค. 2557 เวลา 09:15 น.
นปช.โวยลิดรอนจัดระเบียบชุมนุม
แกนนำเสื้อแดงติงร่างกฎหมายชุมนุมที่สาธารณะต้องไม่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชน

นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)เปิดเผยว่า ร่างกฎหมายชุมนุมในที่สาธารณะมีความหมายว่าเป็นกฎหมายที่ห้ามการชุมนุมอย่างถาวรซึ่งถ้าการชุมนุมต้องขออนุญาต จะถือว่าเป็นกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

"การจะออกกฎหมายต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จะมีข้อยกเว้น โดยเฉพาะเรื่องปากท้องเช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งหากออกกฎหมายห้ามชุมนุมแล้ว ประชาชนจะใช้ช่องทางไหนที่จะบอกให้รัฐบาลรับรู้และเร่งแก้ไขในปัญหาต่างๆ ที่ไหนในโลกประชาชนก็มีสิทธิที่จะชุมนุมได้" นายวีระกานต์ กล่าว

นายวรชัย เหมะ อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช. กล่าวว่า ต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ หากเป็นการชุมนุมในที่สาธารณะไม่ปิดถนน ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน เป็นการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธ สงบ อย่างนี้ประชาชนควรมีสิทธิที่จะชุมนุมได้ แต่หากเป็นการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรง มีอาวุธ ปิดถนน ทำให้ประชาชนเดือดร้อน อย่างนี้ทำไม่ได้

"หากการชุมนุมจะต้องขออนุญาตก่อน ผมคิดว่าเป็นการจำกัดสิทธิประชาชนมากเกินไป ซึ่งควรจะปล่อยให้เขาชุมนุมได้ หากเป็นการชุมนุมที่สงบ" นายวรชัย กล่าว

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ไม่แน่ใจว่าร่างพ.ร.บ.ชุมนุมที่สาธารณะที่ผ่านความเห็นชอบ คสช.เป็นฉบับเดียวกับที่เคยเห็นก่อนหน้านี้หรือไม่ แต่หากเป็นร่างเดียวกัน เห็นว่าหลักการของกฎหมายฉบับนี้มีหลักคิดอยู่ 2 ประการ

"1.กฎหมายนี้ออกมาเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิของประชาชน 2.เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ไม่ให้ประชาชนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมได้รับผลกระทบในการใช้ประโยชน์สาธารณะซึ่งการออกฎหมายฉบับนี้จะต้องสร้างความสมดุล หรือ Balance หลักการนี้ให้ได้ ซึ่งเห็นว่าร่างกฎหมายนี้ยังไม่สามารถ Balance ตรงนี้ได้ จึงไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสนช.ต้องมีการปรับแก้ไขบางถ้อยคำ"นายสุรชัย กล่าว

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างกฎหมาย กฎระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมสาธารณะ ว่า การยกร่างกฎหมายฉบับนี้ทำต่อเนื่องโดยนำร่างฯ ฉบับเดิมที่เคยผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่ยังไม่ผ่านวุฒิสภา มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง

"เนื่องจากร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เหมือนไปลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เคยมีที่สามารถชุมนุมโดยสงบ โดยปราศจากอาวุธ ดังนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ มีหลายประเด็นที่ยังไม่เสร็จ ก็ให้คณะทำงานเร่งดำเนินการและประชุมต่อเนื่องทุกวัน โดยจะเร่งทำเพื่อเสนอเป็นกฎหมาย สนช.ให้เร็วที่สุด" พล.ต.อ.วัชรพล กล่าว