ตั้งคณะทำงานพิเศษปรับปรุงทำเนียบฯ

วันที่ 14 ก.ค. 2557 เวลา 17:08 น.
ตั้งคณะทำงานพิเศษปรับปรุงทำเนียบฯ
สลน.ถกคณะทำงานปรับปรุงทำเนียบรัฐบาล เล็งตั้งคณะทำงานพิเศษ ดึงสื่อร่วม ย้ำปรับปรุงให้มีสัดส่วนเหมาะสม ป้องกันการใช้งบฟุ่มเฟือย

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ตั้งแต่ช่วงบ่ายมีการประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)  กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงตัวแทน คสช. โดยพลตรีวิรรธน์ สุชาติ เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก พร้อมคระทำงาน  ได้หารือการปรับปรุงอาคารสถานการที่ภายในทำเนียบรัฐบาล  จากนั้นได้เดินสำรวจตึกนารีสโมสร ตึกบัญชาการ 2 และตึกไทยคู่ฟ้า 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่คณะทำงานให้ข้อมูลว่าเหตุผลในการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการจัดระเบียบและวางผังการใช้งาน ทั้งห้อง ทำงาน ห้องประชุม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงดัดแปลงห้องต่างๆ โดยสิ้นเปลื้อง โดยเฉพาะคณะทำงานของฝ่ายการเมือง   อาทิ การปรับฮวงจุ้ย การต่อเติมห้องทำงาน ห้องน้ำส่วนตัว ในขณะที่แต่ละชั้นมีห้องทำงาน และห้องประชุม อย่างจำกัด และการดำเนินการที่ผ่านมาล้วนใช้งบประมาณภาครัฐ โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดังนั้นการจัดระเบียบครั้งนี้ จะมีการวางผังห้องทำงาน ห้องประชุม ใหม่หมด แยกสัดส่วนให้เหมาะสม

"นับจากนี้ จะมีการตั้งคณะทำงานพิเศษ โดยดึงสื่อมวลชน เข้ามาร่วมด้วย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยเฉพาะห้องทำงานสื่อมวลชน หรือรังนกระจอกเก่า ซึ่งอาจจะรื้อเพื่อปรับภูมิทัศน์ เป็นสวนหย่อม หน้าตึกนารีสโมสร ที่จะปรับเป็นเรือนรับรองแขกรัฐบาล"เจ้าหน้าที่คณะทำงานระบุ