"จเร"ชะลอโครงการสภาจังหวัด 24 แห่ง

วันที่ 05 ก.ค. 2557 เวลา 12:46 น.
"จเร"ชะลอโครงการสภาจังหวัด 24 แห่ง
เลขาสภาฯชะลอโครงการสภาจังหวัด 24 แห่ง เหตุขอรอประเมินโครงการนำร่อง6จังหวัดก่อน

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดว่า ขณะนี้ได้ชะลออการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดในส่วนที่เหลืออีก 24 จังหวัดออกไปชั่วคราว เพราะต้องรอผลการประเมินการทำงานของสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดจำนวน 6 แห่งที่ได้มีการนำร่องก่อน โดยคาดว่าผลการประเมินจะแล้วเสร็จภายในเดือนก.ย.นี้ ซึ่งเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณประจำปี 2557 พอดี ทั้งนี้หากผลการประเมินออกมาในลักษณะที่มีการบ่งชี้ไปในทางลบก็อาจต้องพิจารณาทบทวนการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดในอีก 24 จังหวัดที่รัฐสภาได้มีประกาศออกไปเมื่อปี 2556 นายจเร กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์ในการประเมินนั้นจะประกอบไปด้วยดัชนีชี้วัดหลายตัว เช่น คุณภาพงาน การเข้าถึงประชาชน ความสัมฤทธิ์ผลของการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้มีการร้องเรียน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากที่สุดแล้วผลการประเมินสำนักงานรัฐสภาจังหวัดนำร่อง 6 แห่งไม่ผ่านขึ้นมาจริงๆก็อาจทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด จากเดิมที่จะจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาในทุกจังหวัดมาเป็นจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาเป็นรายภาคแทน เช่น อาจแบ่งเป็น 9-10 ภาคเพื่อให้ครอบคลุม 77 จังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะต้องหารือกับคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป

 “ปัจจุบันการทำงานของสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดทั้ง 6แห่งก็ได้ทำงานครอบคลุมไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วย ไม่ใช่ปฎิบัติหน้าที่เฉพาะในจังหวัดที่มีสำนักงานรัฐสภาไปตั้งเท่านั้น จึงคิดว่าหากถึงที่สุดแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนการดำเนินการก็คิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนัก” นายจเร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต