รัฐสภาตั้งทีมตรวจสอบใช้งบจัดซื้อนาฬิกา-ปรับปรุงห้อง

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 20:17 น.
รัฐสภาตั้งทีมตรวจสอบใช้งบจัดซื้อนาฬิกา-ปรับปรุงห้อง
สภาฯเริ่มเก็บกวาดบ้านตัวเอง ตั้งทีมตรวจสอบการจัดซื้อภายใน "นาฬิกา-เครื่องทำน้ำร้อน-ห้องงบประมาณ"

นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการาสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อพิจารณาตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างนาฬิกาแบบแขวนผนัง, โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น หรือตู้น้ำ, โครงการจัดซื้อจัดจ้างปูหินอ่อนบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 7, โครงการปรับปรุงห้องงบประมาณ, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร, ห้องแลกบัตรประชาชนผู้มาติดต่อราชการ, ห้องผู้สื่อข่าวประจำรัฐสภา, ห้องจำหน่ายของที่ระลึก, ห้องยุทธศาสตร์ และห้องน้ำอาคารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (กษาปณ์) ถนนประดิพัทธ์

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจาก คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ฉบับที่ 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบกับการเสนอข่าวของสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการทุจริตในสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ 

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าวมี 8 คน โดยมีนายวีระพันธ์ มุขสมบัติ ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ เป็นประธานกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบโครงการที่พบการทุจริต และสามารถเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง  นอกจากนี้ นายจเร ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมี นางพรรณิภา เสริมศรี ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นประธานคณะกรรมการด้วย

ขณะเดียวกัน นายจเร เตรียมพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งอดีตข้าราชการระดับสูงที่เพิ่งเกษียณอายุราชการไปเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ชำนาญการ และได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท หลังจากมีการร้องเรียนมาว่าตำแหน่งดังกล่าวไม่มีภารกิจหรือการกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน