ประยุทธ์ให้อำนาจมทภ.4ประกาศเคอร์ฟิวใต้

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 19:47 น.
ประยุทธ์ให้อำนาจมทภ.4ประกาศเคอร์ฟิวใต้
"พล.อ.ประยุทธ์ ไฟเขียว ให้อำนาจ "แม่ทัพภาค4" ประกาศ เคอร์ฟิวภาคใต้ได้ ย้ำต้องไม่กระทบวิถีชีวิตประชาชน

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยผลการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.)โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็๋นประธาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงกระบวนการพูดคุยสันติภาพ โดยประสานกับประเทศมาเลเซีย ขอทำความเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวอันจะแบ่งแยกมิได้ ซึ่งนอกจากจะมีความหมายถึงดินแดนแล้ว ยังมีความหมายถึงเขตการปกครองด้วย ประเทศไทยนั้นยึดถือรูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในส่วนท้องถิ่นเองยังมีการปกครองรูปแบบพิเศษ เช่น กทม. ซึ่งต่างกับเขตปกครองพิเศษที่กล่าวถึงกัน โดยโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่นับว่าเหมาะสมแล้ว หากเห็นว่าควรปรับปรุงน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาตัวบุคคลในระบบมากกว่า

สำหรับกลุ่มต่างๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกลุ่มนักศึกษา และภาคประชาชน ขอให้ระมัดระวังเพราะอยู่ในห้วงของ คสช. โดยขอให้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ไปทำความเข้าใจ และพยายามให้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางราชการ

ขณะที่ โครงสร้างการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดไว้แล้ว 3 ระดับ ในระดับขับเคลื่อน ให้หัวหน้าส่วนราชการ และที่ปรึกษาต่างๆ ของ ศอ.บต. และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วมกับคณะทำงานในพื้นที่ส่วนกลาง และขอให้กำหนดตัวบุคคลในระดับปฏิบัติที่จะลงทำงานกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้ชัดเจน ในปีงบประมาณ 2558 ให้ใช้กรอบอัตรากำลังเช่นเดียวกับปี 2557 เพราะเหตุการณ์ยังไม่นิ่ง โดยให้ปรับกำลังตำรวจความมั่นคง และกำลังประจำถิ่นต่างๆ ลงพื้นที่ให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงวางกำลังทหารลงไปเสริม

"เมื่อพบว่าพื้นที่ใดมีความรุนแรงเกิดขึ้น แม่ทัพภาค4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค 4 สามารถประกาศห้ามออกนอกเคหะสถานได้ ในห้วงเวลาสั้นๆ เฉพาะบริเวณ เพื่อควบคุมสถานการณ์ แล้วรายงานมายัง คสช. อาจเป็นห้วง 3ทุ่มถึงตี3 ซึ่งไม่รบกวนเวลากรีดยาง" พ.อ.บรรพตกล่าว

สำหรับการจับกุมผู้ค้าน้ำมันเถื่อน หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง จะไม่มีละเว้นใครทั้งสิ้น