คสช.ชี้ไทยถูกลดอับดับค้ามนุษย์ตามกฏใหม่

วันที่ 21 มิ.ย. 2557 เวลา 15:28 น.
คสช.ชี้ไทยถูกลดอับดับค้ามนุษย์ตามกฏใหม่
โฆษกคสช.แจงไทยตกอันดับค้ามนุษย์เพราะสหรัฐปรับกฏใหม่เร่งแก้ปัญหาเชื่อความตั้งใจจริงจะช่วยให้ไทยดีขึ้น   เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.57 พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ในฐานะทีมโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกา รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (ทีไอพี) ประจำปี 2014 พบ อันดับของไทยโดนปรับลดมาอยู่ในอันดับ เทียร์ 3 ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำที่สุด  เนื่องจากสหรัฐมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเมื่อปี 2008 ที่ต้องการให้การปรับลดอันดับเทียร์เป็นไปโดยอัตโนมัติ            กล่าวคือในกรณีที่ไทย อยู่ในระดับเทียร์ 2 ติดต่อกันต่อเนื่อง 2 ปี ตั้งแต่ปี 54 มาแล้ว แล้วมาล่าสุดในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ เม.ย.56-เม.ย.57  ก่อนที่ คสช.จะเข้ามาบริหาร ไทยไม่สามารถปรับขึ้นมาอยู่ในเทียร์ 1 ก็จะตกอยู่ในเทียร์ 3 โดยอัตโนมัติทันทีตามกฎใหม่ อย่างไรก็ตามการจัดอันดับนี้ไม่ได้คงอยู่ถาวรและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความพยายามของรัฐบาลประเทศนั้นๆ ในการดำเนินการเพื่อยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการค้ามนุษย์            แต่ในปัจจุบันล่าสุด คสช.ให้ความสำคัญอย่างมากต่อปัญหาแรงงาน มีการการจัดทำนโยบายที่ชัดเจนขึ้น  พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายขึ้นมาดูแลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว  อีกทั้งมีงานเร่งด่วนใน 2เรื่องหลักๆ ที่เริ่มมีการขับเคลื่อนไปแล้วคือเรื่องการเร่งรัดจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ตามสมควร และต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเรื่องเร่งรัดให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน เพื่อขจัดขบวนการค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานทาสทั้งบนบกและทางน้ำในทะเล โดยจะใช้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตและต่อเนื่องมายาวนาน  ซึ่งมีผลเสียต่อความเชื่อมั่นในต่างประเทศ  และอาจสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม หลังจากนี้ไปเชื่อว่าด้วยความตั้งใจจริง และความจริงจังต่อการแก้ปัญหา น่าจะส่งผลไปในทิศทางที่เป็นบวกขึ้นในเรื่องมุมมองต่างประเทศที่มีต่อไทยในโอกาสต่อไป           เมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องทำการชี้แจงกับสหรัฐฯหรือไม่ พ.อ.วินธัย กล่าวว่า เชื่อว่าคงต้องดำเนินการควบคู่ไปทั้งพยายามชี้แจงทำความเข้าใจให้เห็นถึงความตั้งใจ และการปฏิบัติให้เห็นผลเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต