เด้งผอ.ฝ่ายผลิตข่าวเอ็นบีทีหลังเผยแพร่ขัดประกาศคสช.

วันที่ 15 มิ.ย. 2557 เวลา 11:31 น.
เด้งผอ.ฝ่ายผลิตข่าวเอ็นบีทีหลังเผยแพร่ขัดประกาศคสช.
ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สั่งผอ.ส่วนผลิตข่าวและรายการข่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่เหตุเผยแพร่ข่าวขัดประกาศคสช.

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำลอง สิงห์โตงาม ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้ลงนามคำสั่งให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติหน้าที่ ลงวันที่ 13 มิ.ย. โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 14/2557 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคสช. และฉบับที่ 18/2557 เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และผู้บังคับบัญชาได้มอบนโยบายและจัดประชุมชี้แจงให้ผู้อำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเคร่งครัด แต่ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2557 เวลา 19.00 น. ส่วนผลิตข่าวและรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ข่าวที่ขัดต่อประกาศดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้ น.ส.เจริญศรี หงส์ประสงค์ ผู้อำนวยการส่วนผลิตข่าวและรายการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนผลิตข่าวและรายการข่าว และให้ น.ส.จิตติมา วุฒิวัฒน์ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการส่วนผลิตข่าวและรายการข่าว แทนจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต