คสช.เด้งเลขาสภาฯ-อัยการสูงสุด-ปลัดICT

วันที่ 11 มิ.ย. 2557 เวลา 21:15 น.
คสช.เด้งเลขาสภาฯ-อัยการสูงสุด-ปลัดICT
คสช.สั่งย้าย เลขาฯสภา-อัยการสูงสุด-ปลัดกระทรวงไอซีทีมาปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัดสำนักนายกฯ

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 62/2557 เรื่องการแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้า โดยมีเนื้อหาดังนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้น หัวหน้า คสช. จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎี มาปฏิบัติราชการที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

2.ให้รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาฯ

3.ให้ นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด มาปฏิบัติราชการที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

4.ให้ นายตระกูล วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุด เป็นผู้รักษาราชการแทนอัยการสูงสุด

5.ให้ นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาปฏิบัติราชการที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้รับเงินเดือนทางสังกัดเดิมไปพลางก่อน

6. ให้นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บรรยายภาพประกอบ : นายสุวิจักขณ์,นายอรรถพล,นายสุรชัย