คสช.ตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 22:13 น.
คสช.มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว มีรอง หัวหน้า คสช. ด้านความมั่นคง เป็น ประธาน

คำสั่ง คสช.59/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) โดยมี รอง หัวหน้า คสช. ด้านความมั่นคง เป็น ประธานปลัด กระทรวงแรงงาน เป็น รองประธาน ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง, ผอ.สำนักข่าวกรองฯ, ผอ.สำนักงบฯ, เลขาฯ สมช., เลขาสภาพัฒน์, ผบ. 3 เหล่าทัพ, ผบ.ตร. เลขาฯกอ.รมน., อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, เสนาธิการทหาร, เจ้ากรมยุทธการทหาร, อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นกรรมการ