คสช.เรียกอีก 4 คนรายงานตัวเพิ่ม

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 22:06 น.
คสช.เรียกอีก 4 คนรายงานตัวเพิ่ม
คสช.มีคำสั่งที่ 61 เรียกบุคคลมารายงานตัวเพิ่ม อีก 4 คน

 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ออกคำสั่งที่ 61 /2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม 4 คน ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ วันที่ 11 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น.รายชื่อมีดังนี้

 1. นายรังสฤษฎดิ์ ธิยาโน 2.นายชัชชาญ บุปผาวัลย์ 3. นายยงยุทธ บุญดี 4. นายวัฒนา ทร้พย์วิเชียร