เพื่อไทยเสนอโมเดลเลือกตั้งนายกฯ-ครม.โดยตรง

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 20:30 น.
เพื่อไทยเสนอโมเดลเลือกตั้งนายกฯ-ครม.โดยตรง
อดีต สส.เพื่อไทย เสนอโมเดลเลือกตั้งนายกฯ-ครม.โดยตรง ลดทอนอำนาจนายทุนพรรค

วันที่ 10มิ.ย. นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท อดีตส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อประชาชน ต่อ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ในฐานะที่เป็นนักศึกษาอยู่ เนื่องจากคสช.ได้ขอความร่วมมือ วปอ.ให้เป็นคลังสมองเพื่อแก้ปัญหาประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยตนเสนอในฐานะนักการเมืองที่คลุกคลีในวงการกว่า 10 ปี เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการเมืองรูปแบบใหม่คือ ควรมีนายรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน เหมือนกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

โดยแยกส่วนการบริหารและนิติบัญญัติออกจากกันอย่างชัดเจน แยกเป็นการเลือกฝ่ายบริหาร กับเลือกส.ส. ซึ่งจะทำให้ได้ผู้นำที่ดีอย่างแท้จริง ไม่เคลือบแคลงว่าเป็นคนของใคร เช่นเดียวกับตำแหน่งรัฐมนตรี ให้ประชาชนเลือกโดยตรงในตำแหน่งของกระทรวงนั้นๆ เพื่อได้คนที่ตรงสเป็ก ไม่ใช่ใครก็ได้ที่นายกฯเลือกเข้ามา

นางกุสุมาลวตี กล่าวว่า อีกเรื่องหนึ่งที่เสนอคือระบบพรรคการเมือง ที่จะต้องทำการลดทอนอำนาจเจ้าของพรรคนายทุน ตามระบบอุปถัมภ์ของการเมืองไทย ทำให้พรรคเป็นสถาบันการเมือง อย่างแท้จริง ควรมีข้อบังคับพรรคอย่างชัดเจนว่า สมาชิกพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ในสภา จะมีเอกสิทธิ์ในการลงมติเรื่องใดๆ โดยที่พรรคไม่สามารถไปก้าวก่ายได้ ขณะเดียวกันตำแหน่งคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ กรรมาธิการงบประมาณ ควรให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกกันเอง ไม่ใช่เลือกตามมติพรรค หรือคำสั่งของใคร นอกจากนี้ในการเลือกตั้งผู้สมัครจะสังกัดพรรคหรือไม่สังกัดพรรคก็ได้ เพราะคนดีคนเก่งบางครั้งเมื่อผู้ใหญ่ในพรรคสั่งไม่ได้ อาจไม่ส่งลงสมัคร หากเป็นอิสระก็จะสามารถเข้าสู่การเมืองได้