คสช.เห็นชอบร่างกม.งบ58เสร็จทันก.ย.

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 15:53 น.
คสช.เห็นชอบร่างกม.งบ58เสร็จทันก.ย.
เลขาครม.ยันร่างพ.ร.บ. งบปี 58 ส่งเข้าสภา 19 ก.ค.เสร็จทันก.ย.แน่

นายอําพน กิตติอําพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 คาดว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ให้นำเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติได้ในวันที่ 19 กรกฎาคม วันที่ 6 สิงหาคม ฝ่ายนิติบัญญัติได้ให้ความเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างในวาระที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม-5 กันยายน คณะกรรมาธิการจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ในวาระที่ 2 ขั้นกรรมาธิการ วันที่ 9 กันยายน ฝ่ายนิติบัญญัติจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ในวาระที่ 2-3 และในวันที่ 15 กันยายน คาดว่าจะสามารถนำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมได้