ปปช.เผยไร้กม.กำหนดคสช.แสดงทรัพย์สิน

  • วันที่ 06 มิ.ย. 2557 เวลา 16:32 น.

ปปช.เผยไร้กม.กำหนดคสช.แสดงทรัพย์สิน

ปปช. ระบุ ไม่มีกฎหมายกำหนด คสช.แสดงทรัพย์สิน แต่ผบ.ทบ.ยื่นบัญชีทรัพย์เป็นปกติอยู่แล้ว  

นายวิทยา อาคมพิทักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการตรวจสอบหนี้สินและทรัพย์สินของนักการเมือง ว่า สามารถทำได้ปกติ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของ ป.ป.ช.ยังดำเนินไปได้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช. พุทธศักราช 2542 เพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. คงกฎหมายฉบับดังกล่าวไว้

ส่วนการตรวจสอบหรือให้แจ้งรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะ คสช.นั้น ตามกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจ ป.ป.ช.ไว้ แต่ในส่วนการดำรงตำแหน่งทางราชการระดับสูง เช่น ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งอยู่นั้น ตามกฎหมายกำหนดให้ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สิน และหนี้สินเป็นปกติอยู่แล้ว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ