คสช.เรียกใจ-จักรภพพร้อมกลุ่มผิดม.112รายงานตัว

  • วันที่ 04 มิ.ย. 2557 เวลา 22:57 น.

คสช.เรียกใจ-จักรภพพร้อมกลุ่มผิดม.112รายงานตัว

คสช.เรียก ใจ อึ๊งภากรณ์-จักรภพ เพ็ญแข-ชูพงศ์ ถี่ถ้วน แดงUSA-ตั้ง อาชีวะ-โรส รายงานตัวพบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ต้องหาผิดมาตรา112

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งฉบับที่ 48/2557 และ 49/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติมในวันที่ 5 มิ.ย. และ 9 มิ.ย.ที่ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อตามคำสั่งฉบับที่ 48/2557 รายงานตัววันที่ 5 มิ.ย.

1.นายสมชาย สอนอุบล2.นายนาวิน บุญเสรฐ (บุตรชาย พ.ต.ท.อดุลย์ บุญเสรฐ อดีตสส.เพื่อไทย จ.พิจิตร)3.นายธานินทร์ อังสุวรังษี

รายชื่อตามคำสั่งฉบับที่ 49/2557 รายงานตัววันที่ 9 มิ.ย.

1.นายใจลส์ใจ อึ๊งภากรณ์ (ผู้ต้องหาความผิดมาตรา112)2.นายจักรภพ เพ็ญแข (ผู้ต้องหาความผิดมาตรา112)3.นายพิษณุ พรหมสร (แกนนำเสื้อแดงรุ่น2 ผู้ต้องหาความผิดมาตรา112)  4.นายเนติ วิเชียรแสน5.นายองอาจ ธนกมลนันท์6.นายอำนวย แก้วชมภู (ผู้ต้องหาความผิดมาตรา112)7.นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน (แกนนำคนเสื้อแดงUSA)8.นางจรรยา ยิ้มประเสริฐ (ผู้ต้องหาความผิดมาตรา112)9.นายเอกภพ เหลือรา (ตั้ง อาชีวะ ผู้ต้องหาความความผิดมาตรา112)10.นายมนูญ "เอนก" ชัยชนะ (ผู้ต้องหาความผิดมาตรา112)

11.นายเสน่ห์ ถิ่นแสน12.นายภิเษก สนิทธางกูร13.นายชุชีพ ชีวะบริสุทธิ์14.นายสันติ วงษ์ไพบูลย์15.นางมนัญชยา เกตุแก้ว16.นางฉัตรวดี อมรพัฒน์ (โรส  ผู้ต้องหาความความผิดมาตรา112)17.นายจุติเทพ (เลอพงษ์) วิไชยคำมาตย์18.นางณหทัย ตัญญะ

ข่าวอื่นๆ