คสช.ห้าม155คนออกนอกประเทศ

วันที่ 23 พ.ค. 2557 เวลา 12:24 น.
คสช.ห้าม155คนออกนอกประเทศ
คสช.ออกคำสั่ง 155 รายห้ามออกนอกประเทศ ใครไม่มารายงานตัวถูกตามจับ ยิ่งลักษณ์โผล่รายงานตัว เมื่อวันที่23พ.ค.57 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ 21/2557 เรื่องห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตามที่ได้มีคำสั่งให้บุคคลเข้ารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ 23 พ.ค. 2557 รวม 155 รายนั้น เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความขัดแย้งเป็นไปด้วยคววามเรียบร้อย จึงห้ามบุคคลดังกล่าวเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ สำหรับบุคคลใดที่ไม่เข้ารายงานตัวตามคำสั่งจะถูกติดตามจับกุมและดำเนินคดี